Getuigschriften

De zeekadetten kunnen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Hier de te volgen procedure.

Invullen

U kunt het getuigschrift downloaden als Word-bestand.

Het getuigschrift wordt ingevuld door de commandant of de eerste officier.

  • Vul in de voornaam/voornamen en naam volledig (dus geen voorletters en geen afgekorte voorvoegsels).
  • Vul in de geboorteplaats en geboortedatum.
  • Vul in de datum waarop betrokkene in het korps is gekomen en de datum waarop betrokkene het korps verlaat / heeft verlaten.
  • Vul in de rang of stand van betrokkene bij het verlaten van het korps.
  • (Vul niet in onderaan plaats en datum).

Als gevolg van een lange naam de tekst uit de pagina loopt, is dat geen probleem. Dat wordt voor het afdrukken gecorrigeerd.

  • Haal door de competenties (brevetten, diploma’s en certificaten) die betrokkene niet heeft.
  • Laat staan onder Eerste hulp bij ongevallen alleen het hoogste diploma dat betrokkene heeft.
  • Laat staan bij de CWO-diploma’s alleen de hoogste categorie (cijfer) die betrokkene heeft.

Afgeven

De commandant of eerste officier stuurt het ingevulde getuigschrift per e-mail naar de secretaris van het hoofdbestuur.

De secretaris zorgt voor een afdruk op speciaal papier en ondertekening. Hij stuurt het getuigschrift per post terug naar de commandant respectievelijk de eerste officier.

Ingangsdatum

Het nieuwe model getuigschrift kan worden afgegeven aan de onderofficieren en zeekadetten, die vanaf 1 januari 2010 het korps hebben verlaten. Afgifte achteraf is mogelijk.

Indien een commandant of eerste officier meent dat een onderofficier of zeekadet, die voor 1 januari 2010 is vertrokken, voor een getuigschrift nieuw model in aanmerking kan komen dan kan hij dat voorleggen aan de secretaris van het hoofdbestuur.

Onderofficieren en zeekadetten die het korps verlaten kunnen een getuigschrift krijgen.

Artikel 15, tweede lid, van het huishoudelijk reglement.

Een onderofficier of zeekadet kan ook een getuigschrift krijgen indien dat voor bv. schoolkeuze of sollicitatie gewenst is. Dat kan dan dus zonder het korps te verlaten.

Getuigschrift

13 + 9 =