Kascommissie ZKKNL

Hier vindt u de rapportage van de kascommissie’s van het Zeekadetkorps Nederland.

Volgens het schema bestaat de kascommissie voor het boekjaar 2017 uit de voorzitters van het Zeekadetkorps Delfzijl (voorzitter) en het Zeekadetkorps Harlingen (lid). De voorzitter van het Zeekadetkorps Moerdijk is plaatsvervangend lid.

Over de mogelijkheid van vervanging zie onder samenstelling.

Volgens het schema bestaat de kascommissie voor het boekjaar 2016 uit de voorzitters van het Zeekadetkorps Waalwijk(voorzitter) en het Zeekadetkorps Delfzijl(lid). De voorzitter van het Zeekadetkorps Harlingen is plaatsvervangend lid.

Over de mogelijkheid van vervanging zie onder roulerende samenstelling.

Volgens het schema bestaat de kascommissie voor het boekjaar 2015 uit de voorzitters van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis (voorzitter) en het Zeekadetkorps Waalwijk (lid). De voorzitter van het Zeekadetkorps Delfzijl is plaatsvervangend lid.

Over de mogelijkheid van vervanging zie onder roulerende samenstelling.

Roulerende samenstelling

In artikel 10 van de statuten van het Zeekadetkorps Nederland is over de (landelijke) kascommissie onder meer bepaald:

een kascommissie wordt benoemd, bestaande uit twee leden van de algemene raad en een plaatsvervangende lid, die alle lid van de algemene raad doch geen lid van het hoofdbestuur dienen te zijn.

Op voorstel van het hoofdbestuur heeft de algemene raad op 21 november 2009 bepaald dat het lidmaatschap van de kascommissie volgens een vast schema over de korpsen zal rouleren.

Het schema voor de aanwijzing van leden van de kascommissie is als volgt:

In volgorde van anciënniteit wijzen twee korpsen één lid voor de kascommissie aan, waarbij de voorzitter uit het oudste korps komt, en een korps één plaatsvervangend lid. Elk jaar valt het oudste korps af en komt er volgens anciënniteit een korps bij.

Zeekadetkorpsn in volgorde van anciënniteit

 • Gouda
 • Maassluis
 • Amsterdam
 • Schiedam
 • Arnhem
 • IJmond
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Den Helder
 • Vlaardingen
 • Alkmaar
 • Heerhugowaard
 • Hellevoetsluis
 • Waalwijk
 • Delfzijl
 • Harlingen
 • Moerdijk
 • Lemmer
 • Urk

Volgens artikel 8 van de statuten bestaat de algemene raad uit de voorzitters van de plaatselijke organisaties of een ander door hen aangewezen lid van het plaatselijk bestuur. De statuten verzetten er zich niet tegen als de aanwijzing van een ander bestuurslid uitsluitend voor het lidmaatschap van de kascommissie geldt.