Ketelbinkies ervaringen

Bij het Zeekadetkorps is al meer dan tienjaar ervaring met keltelbinkies. Deze ervaring kunnen wij met elkaar delen. Hieronder staan de ervaringen in drie korpsen. Ervaringen van andere korpsen zijn welkom. Commandanten en eerste officieren kunnen nieuwe ervaringen per e-mail sturen aan de webmaster.

J.S. Heutink, Commandant, ZKK Rotterdam

Rotterdam, 2 december 2009.

Het Zeekadetkorps Rotterdam is in 2002 van start gegaan met een Ketelbinkjeproject.

Aanleiding
De aannameleeftijd bij het Zeekadetkorps was tot voor enige jaren 12 jaar. We werden vaak geconfronteerd met het gegeven, dat nieuwe potentiële aspiranten van 12 jaar al een vrije tijdsbesteding hadden op de zaterdag.

Ook kwam het voor, dat nieuwe aspiranten nog een jonger broertje of zusje hadden, die ook graag kadet wilde worden.

Om in die behoefte te voorzien werd gedacht aan een mogelijkheid om al jongere aspiranten aan het korps te binden. Bij Zkkorps Rotterdam resulteerde dat in het ‘Ketelbinkjeproject’.

Daar de leeftijd van een aspirant al naar beneden was bijgesteld tot 11 jaar en wij ketelbinkjes een programma van 1 jaar wilden aanbieden, werd de leeftijdsgrens voor deze groep gesteld op 10 jaar. De opzet is de jongeren vanaf 10 jaar op een speelse manier kennis te laten maken met het fenomeen zeekadet met als doel dat zij doorstromen en als aspirant-zeekadet hun lidmaatschap vervolgen.

Opzet
Een normale korpsdag bij ZKK Rotterdam begint om 10.30 uur met baksgewijs en vlaggenparade en wordt om 17.30 uur afgesloten met de zelfde ceremonie. Voor ketelbinkjes is dat een te lange periode. We hanteren aangepaste tijden: de ketelbinkjes komen om 10.15 uur bij elkaar in het walverblijf. Wij hebben de luxe om naast het korpsschip de beschikking te hebben over een eigen walverblijf met 3 lokalen. Eén van de lokalen is voor de ketelbinkjes. De dag eindigt om 13.00 uur.

De dag wordt gevuld met allerlei zeekadet gerelateerde zaken op een aangepaste manier. Als leidraad fungeert het instructieboekje zeekadet 3e klas.

Verschillende kwartetspellen:

 • Rangen en standen
 • Scheepsonderdelen
 • De bemanning

OF;

 • Speurtocht door het schip
 • Kennis van het schip
 • Eenvoudige knopenbordjes of schiemannnen met veterdrop
 • Vletonderdelen m.b.v. kleurplaten
 • Memoriespel
 • Bezoek aan maritiem museum
 • EHBO

Het Ketelbinkielied.

Vanaf het begin wordt aandacht geschonken aan de hiërarchische structuur en de omgangsvormen behorend bij een zeekadetkorps.

Gedurende het jaar houden de ketelbinkjes een plakboek van hun activiteiten bij. Aan het eind van het seizoen worden de ketelbinkjes tijdens de ouderdag (bevorderingen e.d.) als aspirant zeekadet geïnstalleerd.

In de zomermaanden mogen de ketelbinkjes ook mee het water op (roeien en zeilen). Een zwemdiploma is dus verplicht! Tijdens een zoka mogen zij een of twee nachten aan boord slapen. De weg weten op het schip is dan essentieel. Door het jaar heen worden af en toe ‘slaapevenementen’ gehouden om de nieuwe korpsleden te laten ervaren, wat het een en ander betekent om aan boord van een schip te verblijven. Immers het is niet niets om op jonge leeftijd zonder ouders in een vreemde omgeving met vreemde geluiden te moeten slapen.

Uniform
De ketelbinkjes hebben geen uniform; zij krijgen een blauwe sweater en/of T-shirt met korpslogo en opschrift ‘Ketelbinkie’.

Ervaringen
Het eerste jaar (2002) waren er ongeveer 6 ketelbinkjes. Van deze groep zijn er nog 3 aan boord als kadet!

Ook in 2003 hadden we nog een bak ketelbinkjes. De laatste jaren is het aantal te gering om een aparte groep te formeren; aspiranten van 10 jaar laten we als ketelbinkje mee lopen met de andere aspiranten. Het kost te veel inspanning om een te klein (1 – 3 ) aantal ketelbinkjes apart te begeleide.

H. Smit, Commandant, ZKK Gouda

Gouda, 30 oktober 2009.

De jongerengroep bestaat uit kadetten van 9 tot ongeveer 12 jaar oud (in principe alle kadetten, die nog op de basisschool zitten).

De bijeenkomst
Net als de andere kadetten komt de jongerengroep elke zaterdag om 13.00 aan boord, na het gezamenlijke baksgewijs gaan ze echter hun eigen weg. Ze krijgen net als de oudere kadetten lessen, alleen op een speelse manier. Zo werken we bijvoorbeeld veel met zeekadet-kwartet en memoriespellen bij benamingen en uitdrukkingen en gaan ze koekjes bakken bij de les over de LD. De eerste helft van het winterseizoen hebben ze gemiddeld 2 lessen voor ZK3 en 1 lesuur iets leuks, dat wil zeggen een spel of iets knutselen m.b.t. zeekadetten. De lessen worden gegeven door de onderofficieren en de lesuren waar er ‘iets leuks’ gedaan wordt, worden voornamelijk gegeven door de begeleiders van de jongerengroep (1-2 onderofficieren samen met een oudere kadet, dit is ook een beetje afhankelijk van hoe groot de jongerengroep is). Ook proberen we de jongerengroep soms mee te laten draaien met het onderhoud, dit omdat ze dit erg leuk blijken te vinden.

Projecten
Vanaf januari start het jongerengroepproject, elk jaar proberen de begeleiders van de jongerengroep een onderwerp te verzinnen dat betrekking heeft tot zeekadetten en waar de jongerengroep haar creativiteit in kan uiten. De afgelopen jaren zijn dit bijvoorbeeld het maken van een knopenbordje en het maken van zeekadet-kwartet geweest. Maar ook zijn de jongeren bezig geweest om met de hele groep de Freyr na te

bouwen en hebben ze op schaal hun droomboot gemaakt. We proberen altijd een project te verzinnen waar ze echt iets aan hebben, dat ze dus of in de lessen kunnen gebruiken, of mee naar huis mogen nemen als het af is. Aan het project wordt elke zaterdag 2 lesuren gewerkt, het andere lesuur krijgen ze les voor ZK3.

Tegen de tijd dat de ouderavond wordt gehouden (half april) is het project af en laten ze dit zien tijdens de ouderavond aan alle ouders, hierna mogen ze hun projectje mee naar huis nemen.

Andere activiteiten
Ook is ons doel om elk jaar een excursie voor de jongerengroep te organiseren, zo zijn we de afgelopen jaren

bijvoorbeeld naar de Julianasluis geweest, waar we een rondleiding hebben gekregen. En zijn we bij een scheeps-interieurbouwer langs geweest.

Gedurende het zomerseizoen zeilt de jongerengroep elke zaterdag met de oudere kadetten mee. De oudere kadetten hebben een rooster waarbij ze afwisselend zeilen of aan boord zijn, de jongerengroep zeilt dus de gehele zomer

Doorstroming
Tegen de tijd dat er een aantal jongeren naar de middelbare school gaat (we proberen meestal minstens twee jongeren te gelijkertijd door te laten gaan), mogen deze jongeren tijdens het najaarskamp ‘overjumpen’.

Het overjumpen is een (vriendschappelijke) wedstrijd, waarbij de jongeren (met de nodige hulp van de oudere kadetten en onderofficieren) laten zien dat ze klaar zijn om een ‘echte kadet’ te worden. Tijdens deze wedstrijd moeten ze o.a. laten zien dat ze kunnen knopen, roeien en over een touwbrug kunnen lopen.

Als de jongeren zich als het ware ‘bewezen’ hebben, worden ze een echte kadet en mogen ze vanaf het komende winterseizoen met de kadetten mee doen.

D. van Delden, Commandant, ZKK Heerhugowaard

Heerhugowaard, 29 september 2009.

Starten van Ketelbinkie / Zeebinkies in de leeftijdsgroep van 8 t/m 11 jaar. Het korps Heerhugowaard heeft deze groep twee jaar gehad, echter door personeels omstandigheden zijn we hiermee gestopt. In die periode is duidelijk geworden (voor ons) wat de mogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden moet worden voldoen.

Voorwaarden

 • De groep heeft de activiteiten apart dus niet samen met de zeekadetten. Te denken valt aan van 10.00 tot 12.00 uur daarna de normale korpsdag. Dus niet samen met de kadetten.
 • Begeleiding door twee ouderen (dames). Als je alleen bent, kun je ook ondersteuning vragen aan het korps. Maar de groep moet een vaste leider / leidster hebben.
 • De samenkomst niet langer dan twee uur.
 • De grote van de groep maximaal 8 tot 10 jongeren, als je alleen bent niet meer dan zes.
 • Geef de groep een eigen identiteit door middel van een pet, T-shirt met opdruk etc.
 • Zorg voor elke bijeenkomst voor een programma met onderdelen van maximaal een halfuur.

De bijeenkomst

 • Elke bijeenkomst heeft een thema. Te denken valt aan uitleg van een knoop, koekjesbakken, tros werpen, bootjes bouwen etc. Wees enorm creatief, ook schilderen op papier is een van de opties. Daarnaast veel spel, als het mooi weer is deze buiten laten plaatsvinden. Maar binnen kunnen ze kwartetten enz. Maar houd ze bezig! Bij Action kun je veel van deze artikelen kopen voor een redelijke prijs.
 • Als de feestdagen er weer aankomen dit in je programma opnemen. Te denken valt aan zelf kerstversiering maken, paaseieren schilderen.
 • In de zomermaanden een keer laten zeilen met een onderofficier.
 • Laat leeftijdgenoten samen werken, ze zullen ten sloten samen door stromen.

Algemeen

 • Als het korps een vaarwekend heeft, is er geen bijeenkomst. Als het korps op zomerkamp gaat, gaat voor de Zeebinkies het zomerreces in. De meeste ouders gaan dan toch op vakantie. Neem deze groep niet mee op kampen, hoe goed ook bedoeld.
 • Houd de ouders op de hoogte van de activiteiten door middel van een nieuwsbrief.
 • Samen met de zeekadetten kerst laten vieren, ze beleven dit als ook bij het korps horen.
 • Als ze doorstromen altijd in een groep, of in ieder geval met een vriendje. Het is voor deze jongeren een enorme stap.
 • Laat ze voor die tijd ook eens een zaterdag meelopen. Sla twee weken over en herhaal dit, de stap is dan niet zo groot. Ze weten dan waar ze in terecht komen.
 • Laat de groep niet te klein worden. Stoppen met deze groep is dan de enige optie.

Uiteraard zullen er nog velen varianten zijn. En wie weet nog veel beteren opties. Maar bovenstaande is onze ervaring. Het korps is gestopt omdat aan een aantal voorwaarden niet werd voldaan. Toch zijn er een aantal Zeebinkies doorgestroomd. We zijn nog steeds bezig om deze groep weer op te starten. Maar het valt en staat met goede begeleiding.

Module Initiator binnen korpsontwikkelingen

Missie, visie, ambitie en doelstelling Zeekadetkorps Nederland en eigen korps

 • het Zeekadetkorps Nederland
 • missie, visie, ambitie, doelstelling

Beleidsplannen

 • het opleidingsplan
 • het onderhoudsplan
 • het communicatieplan

De initiator bij ontwikkelingen en veranderingen

 • meedenken en initiëren
 • verder brengen van ideeën en ontwikkelingen

Zelfmanagement

 • persoonlijke missie en doelen
 • tijd managen
 • eigen plan van aanpak

In deze module staan de ontwikkelingen binnen het eigen korps centraal. Als officier ben je één van de aanjagers om het beleid mee te ontwikkelen, vorm te geven en uiteindelijk ook uit te dragen. We laten je zien en ervaren op welke wijze je voor het realiseren van plannen draagvlak kunt creëren en welke rol jij, als officier, hebt bij het realiseren van die plannen.

Het maken van plannen is een hulpmiddel om je eigen ambities en die van het korps te kunnen omzetten in concrete activiteiten. Tijdens deze module besteden we aandacht aan een aantal plannen, te weten het beleidsplan, het opleidingsplan, het communicatieplan en het onderhoudsplan. Op basis van jouw keuze t.a.v. het type plan, laten we je kennismaken met de inhoud hiervan en specifiek wat je met dit plan zou kunnen bereiken. Samen met jou leggen we de link naar je eigen korps. We kijken dan vooral naar de manier waarop jij je jouw voorzet van een plan kunt inzetten binnen het korps.

De inbreng van officieren is bij het maken van plannen van groot belang. Jij bent degene die hierin het voortouw kan nemen. Het is dus belangrijk dat je, naast alle andere werkzaamheden als officier, hiervoor de nodige tijd voor inruimt.

Tijdens deze training laten we je zien hoe je baas kunt blijven over je eigen agenda en je een juiste prioriteit weet aan te brengen in jouw werkzaamheden binnen het korps.

Wie, wat, waar, wanneer

Wie?

De officierscursus is een vormingscursus, die is bestemd voor officieren en toekomstige officieren van de Zeekadetkorpsen in alle functies.

De cursus voor officieren is bedoeld als een basis om als leidinggevende in een zeekadetkorps te kunnen functioneren. Officieren, die al langer deel uitmaken van een korpsleiding zijn van harte welkom op deze cursus.

Ook aankomende officieren kunnen de cursus volgen. Dat geldt voor schippers en opperschippers, die naar verwachting officier worden. Deelname van andere aankomende officieren kan met de voorzitter van de commissie Opleidingen worden besproken.

Wij nodigen officieren, die belangstelling hebben voor de officierscursus, uit zich aan te melden. Wij nodigen ook schippers en opperschippers uit zich  aan te melden.

Wat?

De officierscursus bestaat uit drie modules van één dag.

Elke module is een afgerond onderdeel. Het maakt daardoor niet uit in welke volgorde je de modules volgt. Bovendien heeft de cursist in deze opzet direct profijt van de cursus na het afsluiten van een module.

Waar?

De officierscursus vindt naar verwachting plaats in de huisvesting van Trigon Doornseweg 12, 3947 ME  Langbroek,

Wanneer?

Elke module duurt één zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Indrukken

Om een indruk van de cursus in drie modulen van elk een zaterdag te krijgen, kijk dan naar de berichten

Module Leidinggeven 2014; belangstelling voor officierscursus

Module Initiator binnen korpsontwikkelingen, 2012; officierscursus een aanrader

Module Leidinggeven, 2010; nieuwe officierscursus een succes