Ketelbinkies

Ketelbinkies zijn jeugdleden in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.

Op 1 oktober 2005 heeft de algemene raad de notitie ketelbinkies aangenomen.

Daarmee is de mogelijkheid ontstaan jongens en meisjes jonger dan 11 jaar met een eigen status en eigen programma in de korpsen op te nemen.

Het is van veel belang het project Ketelbinkies verder uit te breiden. Bij alle jeugdorganisaties is de tendens merkbaar dat kinderen, die in verenigingsverband een hobby willen uitoefenen, op steeds jongere leeftijd hun keus bepalen. Te gelijk blijkt dat kinderen na die keus nauwelijks overstappen naar andere jeugdorganisaties. Zij blijven hun keus trouw of gaan buiten het verband van organisaties verder. Om deze reden hebben onder meer sportorganisaties de minimumleeftijd al verlaagd.

De mogelijkheden en vooral de belevingswereld van kinderen van 9 tot 12 jaar zijn anders dan die van kinderen ouder dan 12 jaar. Het is daarom noodzakelijk voor ketelbinkies een op de leeftijd afgestemd programma te volgen. Daarbij is het uiteraard niet uitgesloten dat sommige activiteiten samen met de overige jeugdleden worden uitgevoerd. Bovendien is begeleiding nodig die zich specifiek op de leeftijdsgroep van 9 tot 12 jaar richt.

Binnen de commissie Opleidingen zullen het bij de korpsen voor ketelbinkies beschikbaar lesmateriaal en de lesprogramma’s worden geïnventariseerd. Gegevens over lesmateriaal en lesprogramma’s voor ketelbinkies zijn welkom. Korpsen kunnen die gegevens per e-mail sturen naar de commissie Opleidingen.

Tijdens de Commandantenvergadering op 6 maart 2010 heeft Daan de Fretes, schipper van het ZKK Gouda, een inleiding gehouden over de ketelbinkies in het Goudse zeekadetkorps.

Bekijk hier de Power-pointpresentatie (ook als pdf-bestand)

Kijk voor het verslag van die vergadering op het besloten intranet bij COMMANDANTENVERGADERING. Ga hier naar het besloten intranet.

Volgens de sterkteopgaven van 31 december 2013 zijn er ketelbinkies bij:

  • ZKK Alkmaar
  • ZKK Amsterdam
  • ZKK Gouda
  • ZKK Harlingen
  • ZKK Maassluis
  • ZKK Rotterdam.

Zie de pagina Ketelbinkies ervaringen.