Kleuren vaartuigen

Alles over het kleurenschema voor de vaartuigen van de Zeekadetkorpsen.

Kleurenschema is verplicht

Volgens artikel 19 van het Huishoudelijk reglement van het Zeekadetkorps Nederland geldt voor de vaartuigen van alle Zeekadetkorpsen een landelijk vastgesteld kleurenschema.

Een vast kleurenschema bevordert de herkenbaarheid van van het Zeekadetkorps. Op 30 oktober 2010 heeft de Algemene raad het belang van een gelijk kleurenschema nog eens uitgesproken.

In de zelfde vergadering heeft de Algemene raad enkele kleine wijzigingen in het kleurenschema vastgesteld. Daarbij is het verschil tussen zeegaande schepen en binnenvaartschepen vervallen. De RAL-nummers van de verschillende kleuren zijn nu in het Huishoudelijk reglement vastgelegd.

Artikel 19 huishoudelijk reglement.

Het lid van het hoofdbestuur G. de Bock heeft met een verfleverancier een afspraak gemaakt waardoor de Zeekadetkorpsen voor zeer aantrekkelijke prijzen verf voor alle vaartuigen (korpsvaartuigen en kleine vaartuigen) kunnen kopen.

Nadat de leden van de algemene raad de gelegenheid hebben gehad daarover te reageren heeft het hoofdbestuur besloten dat naast de in het huishoudelijk reglement genoemde RAL-kleuren de standaardkleuren van de leverancier kunnen worden gebruikt.

Kleuren korpsschepen

De kleurstelling van de korpsschepen is:

 1. Scheepshuid, vanaf de waterlijn tot aan de deklijn, en dekwerktuigen: zwart RAL 9005 (Hempel 1999);
 2. Dekhuis/-huizen, luikhoofden en masten: crème RAL 1015 (Hempel 2032);
 3. Schoorsteen: zwart RAL 9005 (Hempel 1999), voorzien van een rood-wit-blauwe band;
 4. Reling, stuurhuis, berghouten, deklijnen: wit RAL 9010 (Hempel 1000);
 5. Contouren dekhuizen, biezen op dekhuizen etc.: bruin RAL 8007(Hempel 6005);
 6. Dekken: grijs RAL 7024 (Hempel 1027);
 7. Naam van het schip aan weerszijden van het vaartuig in witte letters of in witte letters tegen een zwarte achtergrond indien de lijn van de scheepsromp zich leent tot deze kleurstelling; indien het vaartuig aan weerszijden van de dekbehuizing voorzien is van een – houten – naambord, kan de scheepsnaam desgewenst achterwege blijven;
 8. Naam van het korps, voorafgegaan door het woord ‘zeekadetkorps’, in witte letters op de achtersteven/spiegel of in witte letters op een zwarte achtergrond indien de lijn van de scheepsromp zich tot deze kleurstelling leent, desgewenst te vervangen door plaatsing van kleden of borden met het zelfde opschrift;
 9. Het logo van het Zeekadetkorps Nederland bij voorkeur op de rood-wit-blauwe band op de schoorsteen en bij het ontbreken van een schoorsteen elders op het vaartuig.

Kleuren beenhakkervletten

De kleurstelling van de beenhakkervletten is:

 1. Dolboord en berghout: blauw RAL 5005 (Hempel 3084);
 2. Boeisel: wit RAL 9010 (Hempel 1000);
 3. Binnenzijde: grijs RAL 7024 (Hempel 1027);
 4. Romp boven de waterlijn tot aan de dolboorden: blauw RAL 5005 (Hempel 3084);
 5. Korpsnaam voorafgegaan door voorvoegsel ‘ZKK’ op de achtersteven: wit;
 6. Mast, boom en gaffel: gelijnolied of blank gelakt;
 7. Riemen: gelijnolied of gelakt met witte bladen;
 8. Grootzeil: voorzien van het logo van het Zeekadetkorps Nederland en vletnummer.

Kleuren overige kleine vaartuigen

De kleurstelling van de overige kleine vaartuigen is zover het de constructie toelaat gelijk aan de kleurstelling van de beenhakkervletten, waarbij, indien van toepassing, ook gekeken kan worden naar de kleurstelling van de korpsschepen.

Uitzondering voor onderdelen

Delen van de vaartuigen welke geen of slechts een transparante conservering behoeven, zoals houten stuurhut, roestvrij stalen delen, houten dekken, mogen met instemming van het plaatselijk bestuur in de materiaalkleur blijven.

Uitvoering

Het is gewenst alle schepen zo spoedig mogelijk in de vastgestelde kleuren te zetten. Omdat dit tijd, mankracht en geld kost, is een overgangstermijn van 4 jaar redelijk. Deze overgangstermijn eindigt in oktober 2014.

Aanschaf verf

Om het voor de plaatselijke zeekadetkorpsen mogelijk te maken voor een aantrekkelijke prijs verf voor de vaartuigen in te kopen, heeft het hoofdbestuur met verfleverancier Hempel coatings een afspraak gemaakt.

Bijlagen en toelichting:

Korpsschepen complete en Beenhakkervletten complete

Dit zijn de volledige onderhoudsboeken voor het onderhoud aan de korpsschepen en kleine vaartuigen.

Zeer uitgebreid maar zeker zeer leerzaam en volledig, mogelijk ook goed voor instructie.

Om technische redenen zijn de beide onderhoudsboeken in delen geknipt en zijn de delen die in beide boeken voorkomen maar één keer in de bestanden opgenomen.

Technische verfspecificatie korpsschepen en Technische verfspecificatie beenhakkervletten

Dit is de informatie uit de onderhoudsboeken teruggebracht tot een kort en eenvoudig overzicht met de voornaamste gegevens.

Algemene leveringsvoorwaarden

Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a. vijftiende uitgave.

Kijk voor de prijslijsten het bestelformulier op het besloten intranet bij BESTELLEN VERF. Ga hier naar het besloten intranet.

Logo voor korpsschepen

Informatie over dit onderwerp staat op het Intranet.