Korpsleiding

 
Dit overzicht is gebaseerd op de besluiten, die bij het hoofdbestuur berusten. Wijzigingen worden verwerkt nadat het besluit van een benoeming, rangwijziging dan wel ontslag bij de secretaris van het hoofdbestuur is binnengekomen.

Kijk voor de regels over het maken van besluiten op het besloten intranet bij ADMINISTRATIE. Ga hier naar het besloten intranet.

Ook de opperschippers en schippers worden tot de korpsleiding gerekend. Om administratieve redenen zijn die korpsleden nog niet in dit overzicht opgenomen.

Commandant, Zeekadetofficier 1e Klasse, dhr J. Souwerbren

Officieren
Zeekadetofficier der 2e Klasse Oudste Categorie
dhr A. van Vuren (Hoofd Technische Dienst)

Zeekadetofficier der 2e Klasse
dhr S. Bakker (Eerste Officier)
dhr M. Jansen

Zeekadetofficier der 3e Klasse
dhr J.A. Ploeger

 

De activiteiten van ZKK Amsterdam zijn per 31 oktober 2020 beëindigd 

Commandant (wnd),
Zeekadetofficier 2e klasse oc mw R. van Rhijn

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
mw R. van Rhijn (Eerste Officier)
dhr A.W. Molenaar (Hoofd Nautische Dienst)

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr W. van Hamersveld (Officier Algemeen)

 

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, mw M. Spelde

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oudste categogie
dhr. H. Pijper (Eerste Officier)

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr. J. Silvrants  (HTD)

Zeekadetofficier der 3e klasse
dhr. P. Oosterhof (HLD)

 

 

 

 

Commandant (wnd), Zeekadetofficier 2e klasse, dhr. A. de Boer

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr D.M. de Boer

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr S.I. Mulder

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr M. Braat

Officieren

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr C.F. Kok

 

 

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr. T.L.J. Houweling

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr. B.F. Bobeldijk

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr. F. Bakker
dhr. C. Schoute

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr. W. van Dijke
dhr. A. Pot

 

 

Commandant (wnd),
Zeekadetofficier 3e klasse, dhr P. Zandvliet

Officieren

Zeekadetofficer 2e klasse oc

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr M. Perdon

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr G.A. Abels
dhr J.J. van Hout
dhr F.C. Janssen
dhr H. Jonker
dhr G-J. Klijn
dhr K. Norg
mw J. van der Ploeg-van der Schaaf
dhr P. Zandhuis

Commandant Zeekadetofficier der 1e klasse W. Kramer

Officieren

Zeekadetofficier der 2e Klasse Oudste Categorie
dhr. M. Forrester

Zeekadetofficier der 2e Klasse
mw. O. Koster
dhr. R. Joppe

Zeekadetofficier der 3e klasse
dhr. M. van IJperen
mw. M. Joppe-Schellevis
dhr. J. John

 

 

 

 

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr H. Smit

Officieren

Zeekadetofficier 2e Klasse Oudste Categorie
dhr E. de Groot (Eerste Officier)

Zeekadetofficier 3e klasse
mw D. Mosterd

Commandant (wnd), Zeekadetofficier 3e klasse, dhr M. Meijer

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr M. Clots
dhr A.J. van Schaik

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr G. Bos
dhr M. Meijer
dhr W. Poppe

Commandant, Zeekadetofficier der eerste klasse mw. B. De Roode-Dchiri

Officieren

Zeekadetofficier der tweede klasse OC
Mw. M. Langefeld

Zeekadetofficier der derde klasse
Dhr. B. de Zwart

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr. F.F. Perreau

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr. J.H. van Leuveren (Waarnemend Eerste Officier)
dhr. G. de Heij
dhr. J.A. Breimer

Zeekadetofficier 3e klasse
mw. B.M.B. Boschma

 

 

 

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr S. Molmans

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr J.J. Maassen

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr D.D.J. Faling

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr M. Bruins
dhr B.O.T. Hödl
dhr M. Keijzer
dhr R. Keijzer
dhr D.J.J. Lub

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr. W. Tempelaar

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr C. van Belle (Eerste Officier)
dhr T. Broekmeulen

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr G.P.J.M. de Jong

Zeekadetofficier 3e klasse

 

Commandant (wnd), Zeekadetofficier 2e klasse, dhr R. Kamperman

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr S. Renon

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr M. Vink

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr M. van Vliet

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr. S. Krol
dhr G.E. Stoker

Commandant (wnd), Zeekadetofficier der 2e Klasse E.J. Bos

Officieren

Zeekadetofficier der 2e Klasse Oudste Categorie

Zeekadetofficier der 2e Klasse
dhr. H. Jonker (Waarnemend eerste officier, HTD)
mw. G. Brands-Blok (HLD)
dhr. H. Brands (HOD)

Zeekadetofficier der derde klasse
dhr. H. Kleinbergen (VO)

Onderofficieren

Opperschipper
dhr. J. Romkes (CDE)

Schipper
dhr. L. Verolme
dhr. K. Bakker (COD)
dhr. R. Brands (CTD)

 

Commandant,  Zeekadetofficier der eerste klasse T. Wendels

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oudste catagorie
mw. S. Smit (eerste offcier)

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr C. Buynink

Zeekadetofficier 3e klasse
dhr D.W. Baauw
Dhr. G. Westerdijk
Mw. M. Pronk

 

 

Commandant, Zeekadetofficier 1e klasse, dhr S.A.P. Oosterwaal

Officieren

Zeekadetofficier 2e klasse oc
dhr K. Houweling (Eerste Officier)
dhr J. van Heijst

Zeekadetofficier 2e klasse
dhr B.M.P. Nijssen