Gedolde Riem

De Landelijke roeiwedstrijden bestaan uit roei- en wrikwedstrijden in beenhakkervletten waaraan alle Zeekadetkorpsen kunnen deelnemen. Sedert 2002 is op initiatief van het Zeekadetkorps Vlaardingen aan deze wedstrijden een wisseltrofee – de Gedolde Riem – verbonden (zie artikel 26 huishoudelijk reglement).

De wedstrijden vinden jaarlijks plaats bij of in de buurt van de ligplaats van het korps dat de wedstrijden organiseert. In beginsel is de organisatie in handen van het Zeekadetkorps dat in het voorafgaande jaar de Gedolde Riem heeft gewonnen.

De roeiwedstrijden vinden plaats in twee klassen:

  1. jongens en meisjes t/m 15 jaar t/m zeekadet 1e klas;
  2. jongens en meisjes t/m 17 jaar t/m zeekadet 1e klas.

De wrikwedstrijden zijn voor jongens en meisjes t/m 17 jaar t/m zeekadet 1e klas.

De Landelijke roeiwedstrijden worden gehouden volgens een door de algemene raad op 24 april 2010 vastgesteld en op 26 oktober 2013 gewijzigd reglement. (Download hier het reglement)

Toelichting nieuw reglement

  1. De korpsen zijn kleiner geworden waardoor het voor veel korpsen moeilijk is twee teams samen te stellen. Daarom is de maximum leeftijden met één jaar verhoogd.
  2. Er werden geen minimum eisen gesteld aan de roerganger / sloepcommandant. Dit is onveilig, vandaar enkele minimum eisen betreffende de roerganger.
  3. Er werden ook geen maximum eisen aan de roerganger gesteld.

Om zeker te stellen dat het een evenement voor de jeugd is, zijn er maximum eisen voor de roerganger.

Toelichting gewijzigd reglement

  1. Een roeiploeg mag bestaan uit roeiers van maximaal twee korpsen. Hoeveel roeiers van elk korps doet er niet toe.
  2. De wisselprijs ‘De Gedolde Riem’ is een korpsprijs. In roeiploegen, die voor de wisselprijs in aanmerking komen, mogen maximaal twee roeiers van een ander korps zitten.
  3. De voorzitter van de commandantenvergadering beslist welk korps de roeiwedstrijden organiseert en wanneer.

Natuurlijk beslist hij pas na overleg met het winnende korps.

Doordat de zeekadetkorpsen erg veel – vooral bijzondere – activiteiten hebben, zijn er te weinig aanmeldingen gekomen voor de landelijke roeiwedstrijden op 8 juni 2015. De roeiwedstrijden gaan daarom op de geplande datum niet door.

Ook voor het najaar zijn er veel activiteiten gepland. Daardoor is het niet mogelijk de roeiwedstrijden naar het najaar te verplaatsen.

De landelijke roeiwedstrijden zijn daarom toegevoegd aan het programma van het landelijk zomerkamp.

Volgens de regel worden de roeiwedstrijden georganiseerd door het korps dat een jaar eerder De Gedolde Riem heeft gewonnen. Nu zal in de commandantenvergadering een ander korps daarvoor worden gevraagd.

Ook de Zeekadetkorpsen, die niet bij het landelijk zomerkamp zijn, kunnen aan de landelijke roeiwedstrijden deelnemen.

Bijzonderheden over de wedstrijden en de inschrijving volgen.

De Landelijke roeiwedstrijden vonden plaats op 24 mei 2014 in Rotterdam.

De gezamenlijke Rijnmond korpsen Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen organiseerden de wedstrijden.

Zie ZKK Arnhem wint De Gedolde Riem.

Zie Prijsuitreiking roeiwedstrijden.

De Landelijke roeiwedstrijden vonden plaats op 25 mei 2013 in Heerhugowaard.

De organisatie was in handen van het Zeekadetkorps Heerhugowaard. Het korps kreeg bij de organisatie ondersteuning van de Zeekadetkorpsen Alkmaar en IJmond.

Zie De Gedolde Riem weer naar Alkmaar.

De Landelijke roeiwedstrijden vonden plaats op 29 september 2012 in Alkmaar.

De organisatie was in handen van het Zeekadetkorps Alkmaar.

Zie Heerhugowaard wint De Gedolde Riem.

De Landelijke roeiwedstrijden vonden plaats op 24 september 2011 in Alkmaar.

De organisatie was in handen van het Zeekadetkorps Alkmaar.

Zie Uitslag roeien 2011.

De Landelijke roeiwedstrijden vonden plaats op 25 september 2010 in Alkmaar.

De organisatie was in handen van het Zeekadetkorps Alkmaar.

Zie Zeekadetten strijden bij landelijke roeiwedstrijden.

Zie De winnaars van de landelijke roeiwedstrijden.