Ledenwerving

Hier alle informatie omtrent het werven van leden.

In februari 2013 heeft de commissie sponsoring en public relations met vertegenwoordigers van verschillende Zeekadetkorpsen gesproken over kennismakingsdagen. Het blijkt moeilijk een dag te vinden waarop alle korpsen te gelijk belangstellenden aan boord kunnen ontvangen. De opkomst van jongeren is – ook als er in de lokale media vooraf veel aandacht is – beperkt. Nieuwe leden levert de gezamenlijke actie nauwelijks op. De conclusie is dat een kennismakingsdag bij alle korpsen op één dag (landelijke ledenwervingsdag) minder effect heeft dan werd verwacht

Ervaringen met plaatselijke wervingsacties

Op 24 april 2010 is in de algemene raad uitvoerig gesproken over de ledenwerving. Bij de ledenwerving ligt de nadruk op plaatselijke acties waarbij activiteiten van de zeekadetten de grootste aantrekkingskracht hebben op jongeren. De plaatselijke acties worden vanuit het Zeekadetkorps Nederland ondersteund.

In de algemene raad kwam de behoefte naar voren ervaringen met plaatselijke wervingsacties uit te wisselen. Door naar elkaars wervingsacties te kijken, is het mogelijk de eigen acties nieuwe impulsen te geven.

Op 13 april 2013 is in de algemene raad nog eens onderstreept dat uitwisseling van kennis voor alle Zeekadetkorpsen belangrijk is.

Nieuwe ervaringen

Korpsen kunnen hun ervaringen met de eigen wervingsacties en ideeën daarvoor naar de webmaster sturen.

De ervaringen worden dan via deze pagina bekend gemaakt.

Het Zeekadetkorps Delfzijl, een korps in het hoge noorden maar vooral een grote vriendenclub. Alle kadetten werken als één team samen en zijn elke zaterdag hard aan het werk om hun brevetten te halen. Verder zijn er ook bijzondere uitjes zoals Delfsail, dat elke 5 jaar plaats vindt in Delfzijl, maar ook bijvoorbeeld havendagen, Pinksteren, dodenherdenking en Matjesweek. Er is een samenwerkingsovereenkomst met een Duitse zeevaartschool en het Zeekadetkorps Delfzijl, waardoor de school gebruik mag maken van het schip in ruil voor goederen.

Event
Het is belangrijk dat de sfeer aan boord goed is. De nieuwe leden zullen dit snel merken en we hopen zo ook de leden te houden. De open dagen zijn voor ons erg belangrijk. We liggen met ons schip niet dichtbij het centrum dus op een event moeten we ons beste beentje dan ook voorzetten. We proberen dan ook om bij elk event aanwezig te zijn.

Stand en uiterlijk
Vaak zetten we bij een event ook een stand neer. Via de stand kunnen we de mensen dan ook doorsturen naar ons schip. We zorgen dat de kadetten rondlopen in uniform en geven rondleidingen aan boord. Als de kadetten er netjes uitzien geeft dat vaak meer indruk dan dat ze in werkpak zouden lopen.

Schoolbezoek
Ook zijn we bezig om langs scholen te gaan en twee van onze kadetten mee te nemen. We hebben gemerkt dat de zeekadetten nog niet bekent zijn onder iedereen en proberen dus op deze manier de jongeren te benaderen.

We laten dan een powerpoint presentatie zien en vertellen wat het nu precies is om een zeekadet te zijn. Het is daarom ook belangrijk dat er een zeekadet mee gaat, dit heeft vaak meer effect dan een officier of onderofficier.

Posters
Wij zijn aan het werk met een poster voor het zeekadetkorps Delfzijl. Deze willen we dan ophangen in supermarkten, zo willen we graag dat mond op mond reclame gaat ontstaan en er over gepraat wordt.

Krant
Als er een event is dan staat dit vaak in de krant. Ook wij als zeekadetkorps willen dan vaak proberen om een stukje in de krant te plaatsen om te laten zien dat wij ook aanwezig zullen zijn. Maar soms zetten we ook een stukje in de krant NA een event. Ook hiermee hopen we dat mensen mond op mond reclame gaan maken en de volgende keer ook een kijkje nemen op ons schip.

 

M. Spelde
Chef der equipage
Zeekadetkorps Delfzijl
Delfzijl, 4 maart 2011

In Waalwijk geeft de gemeente een boekje uit in het voorjaar. In dat boekje presenteren de Waalwijkse sportclubs zich aan de jeugd van de bovenbouw van de lagere school. De clubs moeten een kosteloze activiteit of cursus geven van 4 dagen (of avonden of middagen). De jeugd kan zich via het inschrijfformulier in het boekje inschrijven voor maximaal 3 activiteiten.

Een kwart van de deelnemers blijft bij ons hangen. Als er in uw gemeente zo een initiatief plaatsvindt, is het raadzaam om hier in mee te gaan.

Voor de echte brutale korpsen is er een mogelijkheid om zelf naar de gemeente te gaan om geld te regelen voor een soortgelijk project en het dan zelf uit te voeren.

T.J.F. Gijsman
Commandant
Zeekadetkorps Waalwijk
14 december 2010

 

Op verzoek van het hoofdbestuur in het kort de ervaringen van het ZKK Alkmaar op het gebied van ledenwerving.

Het ZKK Alkmaar is een van de grootste korpsen in Nederland maar dat is niet vanzelf gegaan, er is veel inspanning nodig om jeugdleden te werven.

Kortweg kan men het in een paar methoden verdelen:

(van boven naar beneden van ‘zeer succesvol’ tot ‘nauwelijks succesvol’)
Houden van ledenwervingsdagen op een zaterdag

Leg het schip op een zichtlocatie in de haven en probeer vooraf zoveel mogelijk media-aandacht te krijgen. Posters, flyers e.d. helpen ook maar lang niet zoveel als een artikel in de lokale krant. Op zo’n dag krijg je niet veel bezoek, maar wat je ontvangt is daadwerkelijk geïnteresseerd en wordt meestal ook lid.

Ketelbinkjes
Heeft niet direct met het werven zelf te maken, maar wel met de aanwas van nieuwe leden. Wij hebben doorgaans meerdere ketelbinkjes, die niet lid hadden kunnen worden als wij die mogelijkheid niet geboden hadden.

Mond op mond reclame
Is zelf niet goed te beïnvloeden maar werkt wel. Vraag kadetten hun broertjes / zusjes of vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. Bij voorkeur op een vaardag.

Houden van ledenwerving tijdens evenementen
Bij ons vrijwel geen effect. Vaak honderden mensen aan boord tijdens zo’n dag maar in de weken daarna weinig tot geen nieuwe aanwas.

Wij zijn nog steeds bezig onze werving te verbeteren. Veel is al verbeterd in de laatste jaren maar we moeten nog veel leren. Als andere korpsen meer succesvolle methoden kennen dan horen wij dat graag.

Als laatste: Houd je leden ook vast, nieuwe leden werven heeft niet veel zin als men snel weer vertrekt.

Niet gebaseerd op cijfers maar uit inschatting denk ik dat veel kadetten, zowel bij ons korps als bij andere korpsen, weggaan om de volgende redenen:

  • Niet voldoende activiteiten (vaarweekenden etc.).
  • Niet voldoende activiteiten in samenwerking met andere korpsen. Kadetten waarderen deze samenwerking zeer hoog.
  • Onrust binnen het kader of tussen kader en bestuur.
  • Onvoldoende actief beziggehouden worden tijdens kampen e.d. Onvoldoende begeleiding
  • Te veel ‘rotklusjes’, te weinig leuke activiteiten.
  • Er wordt te weinig geluisterd naar wat de kadetten leuk vinden. (Dit mag m.i. best zolang het maar niet de doelstelling van het ZKK en / of de hiërarchische structuur verstoord.)

G. de Bock
Commandant
Zeekadetkorps Alkmaar
Alkmaar, 25 mei 2010

In Lemmer is er twee keer per jaar openschip/dag. De eerste is eind april/begin mei, dit is een samenwerking met de KNRM (landelijke reddingsbootdag), sommige jaren is er ook samenwerking met de lokale Duik Club, die dan vanaf het o/s Roermond duikdemonstraties geeft.

De tweede opendag is in september, tijdens het evenement Nazomeren in Lemmer. Dit is het open monumenten-weekeinde. Het schip krijgt dan een andere plaats in de haven van Lemmer en is dan te bezichtigen. We combineren de open dag expres met een bestaand evenement zodat we zeker zijn van een goede opkomst. Tijdens het afgelopen jaar met

Nazomeren in Lemmer hebben we in twee dagen tijd een dikke 400 mensen aan boord gehad. Na de opendag konden we vier nieuwe aspiranten bijschrijven.

De meeste mensen komen tijdens de open dagen voor het schip, maar door de rondleidingen door kadetten te laten verzorgen, door bij de valreep een infostand te plaatsen en in het Caf. een PR DVD te laten draaien komt ook het korps goed naar voren. Ouders en ook jongeren raken hierdoor geïnteresseerd in het zeekadetkorps.

In december is er de wintermarkt in Lemmer. Hier heeft het korps een standje en geeft informatie over het korps. Eventueel hebben we een ludieke actie om de aandacht te trekken of hebben we een spel.

In juni is er de Vriendinnen- en Vriendendag. Op deze dag mogen alle bemanningsleden vrienden en bekenden meenemen aan boord om een dagje mee te draaien. Daarnaast kunnen ook jongeren, die tijdens de open dag interesse hebben getoond, deze dag meedraaien.

De gehele maand september is het mogelijk dat jongeren meelopen om te kijken of ze lid willen worden. Als er naar aanleiding van de wintermarkt genoeg animo is, wordt er in januari ook een meeloopdag georganiseerd.

Naast deze ‘open dagen’ wordt het ZKK Lemmer ook ingezet voor diverse hand- en spandiensten tijdens evenementen in Lemmer. Hierdoor creëren we begrip en waardering bij de lokale bevolking. Tevens is het weer PR want meestal komt er weer een foto in de lokale krant.

Op verzoek worden er presentaties of activiteiten op scholen gegeven. Dit varieert van het voorlezen uit een boek met als thema de zee (waarbij je een uniform draagt en de leerlingen er vragen over gaan stellen) tot het daadwerkelijk geven van een presentatie over het Zeekadetkorps. Meestal wil de school dan na zo’n presentatie ook wel op het schip een kijkje nemen. Meestal blijven er dan altijd wel één of twee leerlingen ‘plakken’, die lid worden van het korps.

Ieder jaar gaan we tijdens het Skûtsjesilen in Lemmer voor anker in de baai, waarbij donateurs, sponsoren en relaties bij ons aan boord komen kijken naar de zeilwedstrijden. Omdat het o/s Roermond best wel boven de rest van de schepen uitsteekt, vallen we behoorlijk op. In de afgelopen 5 jaar zijn we drie keer op de lokale TV omroep geweest en we halen de krant steevast. Misschien niet altijd met tekst, maar wel met een foto. Door een aantal spandoeken of iets dergelijks langszij te houden met ofwel de naam van het korps ofwel de website, genereer je ook op deze manier publiciteit.

Een inkoppertje is natuurlijk de website. Als je deze actueel en overzichtelijk houdt met foto’s en tekst, dan blijven mensen je website bezoeken en praten ze met andere mensen erover. Positieve mond-op-mond reclame is het beste wat je kunt hebben.

F.F. Perreau
Eerste Officier
Zeekadetkorps Lemmer
26 april 2010

Vraag of suggestie

15 + 7 =