Nieuws

Nieuws over Techniek & Veiligheid.

Dienstverlening door DMI

(Directie Materiële Instandhouding CZSK)

Als gevolg van de bezuinigingen moet Defensie zakelijker werken. Dit heeft gevolgen voor de organisaties (verenigingen en stichtingen) die geen deel uitmaken van de Defensieorganisatie. Dit geldt dus ook voor de Zeekadetkorpsen.

De directeur van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van CZSK heeft ons bericht  dat DMI geen diensten en producten meer tegen gereduceerd tarief of gratis kan leveren.

Als de capaciteit dat toelaat kan DMI nog wel producten en/of diensten aan de Zeekadetkorpsen leveren. Daarvoor moet het korps dan een marktconforme prijs en BTW betalen.

(DMI was voorheen Marinebedrijf. Ook de magazijnen behoren tot DMI.)