Officierscursus

 
 

Hier vind u alle details omtrent de te geven cursus voor de officieren van het Zeekadetkorps Nederland.

Module – Spil in de organisatie wordt gegeven op zaterdag 30 oktober 2021

Inschrijven kan via onderstaand aanmeldingsformulier

 

De officierscursus bestaat uit drie modules van één dag.

Het doet er niet toe in welke volgorde je de modules volgt.

De officiersopleiding is in 2005 begonnen als een cursus van twee weekenden vlak achter elkaar. In 2010 is dat veranderd in drie dagen (modules). Uitgangspunt is dat elk jaar twee modules worden gegeven. Elke module is een afgerond geheel. Het doet er niet toe wanneer je begint. Kun je een volgende module niet de eerstvolgende keer volgen, dan wacht je tot de module weer wordt gegeven.

Het hoofdbestuur heeft, met instemming van de algemene raad, besloten dat de officierscursus na 2018 in ongewijzigde vorm verder gaat: drie modules van één dag door trainers van Trigon.

 • Leidinggeven
 • Coach en spil in de organisatie
 • Initiator binnen korpsontwikkelingen

 

 

 

Leidinggeven

Trigon

Leidinggeven, leiderschap tonen en coachend leidinggeven. In deze module;

 • leidinggeven
 • situationeel leiderschap
 • effectief delegeren

De leider als een persoonlijkheid. In deze module;

 • persoonlijk effectief denken en handelen
 • effectief communiceren
 • de kracht van de boodschap

Effectief vergaderen. In deze module;

 • doelgericht vergaderen
 • taak- en groepsgerichte rollen
 • discussietechnieken

In deze module staat het leidinggeven centraal. De module bestaat uit twee hoofdthema’s:

 1. Situationeel leiderschap
 2. Gespreks- en vergadertechniek.

Tijdens de trainingsdag worden beide thema´s op een praktische en aansprekende wijze behandeld, daarbij staat het ervaren en doen centraal.

Module De officier als leidinggevende

‘Iedereen kan het roer vasthouden als de zee kalm is’ (Syrus). Kalmte is er niet altijd, je hebt handvatten nodig. In deze module staat het ontwikkelen en versterken van effectief leiderschap centraal. Je leert welke stijlen van leiderschap er zijn en welke stijl het meest geschikt is in een bepaalde situatie. Ook wordt er aandacht besteed aan de persoonlijkheid van een leider. Als leider wil je mensen in beweging zetten, je zal vaak met anderen moeten overleggen, dus in deze interactieve dag ook aandacht voor vergader- en discussie technieken.

De hoofdthema’s op deze trainingsdag worden op een praktische en aansprekende wijze behandeld en daarbij staat het ervaren en doen centraal. Gezamenlijk pakken we die zaken op die jij als officier tegenkomt in de praktijk. Ook helpen we je om zaken die je lastig vindt aan te pakken en te voorzien van adviezen van ons en jouw collega officieren. Dit alles om de samenwerking binnen jouw korps te optimaliseren. Of zoals Steve Jobs ooit zei: ‘Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan’.

Aan het einde van deze leerzame- en dynamische dag ben je vaardiger in het toepassen van technieken om de anderen binnen jouw korps mee te krijgen en heb je inzichten verworven om je rol als officier verder te positioneren.

 

 

 

 

 

 

Trigon

Module Coach en spil in de organisatie

‘Personeelsfunctionaris’. In deze module;

 • de juiste man/vrouw op de juiste plek
 • managen van competenties
 • het begeleiden van ontwikkeling

Spil in de samenwerking. In deze module;

 • groepsproces begeleiden
 • vaardigheden voor samenwerking
 • omgaan met weerstand
 • samenwerking versterken

Begeleider van de organisatie. In deze module;

 • waarden en normen
 • hoe herken je afwijkend gedrag
 • hoe ga je om met afwijkend (ongewenst) gedrag
 • zijn tradities een blok aan het been?

In deze module gaan we in op de manier waarop jij als officier er zorg voor kunt dragen dat de juiste mensen op de juiste plek komen te zitten. Met andere woorden: welke zeekadet, onderofficier of officier komt in aanmerking voor een bepaalde functie binnen het korps en beschikt die persoon dan ook over de juiste kennis en vaardigheden om die functie uit te kunnen oefenen. Het begrip competenties wordt geïntroduceerd en toegelicht. Je leert de inhoud kennen en toepassen binnen je eigen korps.

Je gaat daarnaast ook concreet aan de slag met de begrippen begeleiden, enthousiasmeren en samenwerken en leert die inhoud te geven en toe te passen binnen je eigen werksituatie in het korps.

Een tweede thema binnen deze module richt zich op de manier waarop jij (onder)officieren kunt helpen om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Je leert hoe je dat concreet kunt aanpakken en begeleiden waarbij je rekening houdt met de geldende waarden en normen binnen het korps, de vereniging en de maatschappij. Onderwerpen die hiermee samenhangen zijn ook het omgaan met afwijkend en lastig gedrag binnen het korps. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten en intimidatie en discriminatie. Je draagt zorg voor het ontwikkelen van de teamgeest.

 

Module Initiator binnen korpsontwikkelingen

Missie, visie, ambitie en doelstelling Zeekadetkorps Nederland en eigen korps

 • het Zeekadetkorps Nederland
 • missie, visie, ambitie, doelstelling

Beleidsplannen

 • het opleidingsplan
 • het onderhoudsplan
 • het communicatieplan

De initiator bij ontwikkelingen en veranderingen

 • meedenken en initiëren
 • verder brengen van ideeën en ontwikkelingen

Zelfmanagement

 • persoonlijke missie en doelen
 • tijd managen
 • eigen plan van aanpak

In deze module staan de ontwikkelingen binnen het eigen korps centraal. Als officier ben je één van de aanjagers om het beleid mee te ontwikkelen, vorm te geven en uiteindelijk ook uit te dragen. We laten je zien en ervaren op welke wijze je voor het realiseren van plannen draagvlak kunt creëren en welke rol jij, als officier, hebt bij het realiseren van die plannen.

Het maken van plannen is een hulpmiddel om je eigen ambities en die van het korps te kunnen omzetten in concrete activiteiten. Tijdens deze module besteden we aandacht aan een aantal plannen, te weten het beleidsplan, het opleidingsplan, het communicatieplan en het onderhoudsplan. Op basis van jouw keuze t.a.v. het type plan, laten we je kennismaken met de inhoud hiervan en specifiek wat je met dit plan zou kunnen bereiken. Samen met jou leggen we de link naar je eigen korps. We kijken dan vooral naar de manier waarop jij je jouw voorzet van een plan kunt inzetten binnen het korps.

De inbreng van officieren is bij het maken van plannen van groot belang. Jij bent degene die hierin het voortouw kan nemen. Het is dus belangrijk dat je, naast alle andere werkzaamheden als officier, hiervoor de nodige tijd voor inruimt.

Tijdens deze training laten we je zien hoe je baas kunt blijven over je eigen agenda en je een juiste prioriteit weet aan te brengen in jouw werkzaamheden binnen het korps.

Trigon

 

Wie, wat, waar, wanneer

Wie?

De officierscursus is een vormingscursus, die is bestemd voor officieren en toekomstige officieren van de Zeekadetkorpsen in alle functies.

De cursus voor officieren is bedoeld als een basis om als leidinggevende in een zeekadetkorps te kunnen functioneren. Officieren, die al langer deel uitmaken van een korpsleiding zijn van harte welkom op deze cursus.

Ook aankomende officieren kunnen de cursus volgen. Dat geldt voor schippers en opperschippers, die officier worden. Deelname van andere aankomende officieren kan met de voorzitter van de commissie Opleidingen worden besproken.

Wij nodigen officieren, die belangstelling hebben voor de officierscursus, uit zich aan te melden. Wij nodigen ook schippers en opperschippers uit zich  aan te melden.

Het volgen van de modules is een bevorderingseis voor officieren (HHR bijlage E artikel 4.4.C, 4.5.C, 4.6.D):
– ZKOFF2 – 1 module
– ZKOFF 2OC – 2 modules
– ZKOFF1 – 3 modules

Wat?

De officierscursus bestaat uit drie modules van één dag.

Elke module is een afgerond onderdeel. Het maakt daardoor niet uit in welke volgorde je de modules volgt. Bovendien heeft de cursist in deze opzet direct profijt van de cursus na het afsluiten van een module.

Waar?

De officierscursus vindt plaats in de huisvesting van Trigon Doornseweg 12, 3947 ME  Langbroek,

Wanneer?

Elke module duurt één zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Korpsleden, die al 1 of 2 modules hebben gevolgd, en korpsleden, die bij eerdere modules op de wachtlijst hebben gestaan, hebben voorrang bij de plaatsing.

 

 

 

 

 

Indrukken

Om een indruk van de cursus in drie modulen van elk een zaterdag te krijgen, kijk dan naar de berichten

Module Leidinggeven 2014; belangstelling voor officierscursus

Module Initiator binnen korpsontwikkelingen, 2012; officierscursus een aanrader

Module Leidinggeven, 2010; nieuwe officierscursus een succes

 

 

 

Zeekadetkorps Alkmaar

 • dhr. G. de Bock, Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012), Leidinggeven (2014, Coach en spil in de organisatie (2015) = volledig
 • dhr. J. Hof, Leidinggeven (2014), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015)
 • dhr. M. Jansen, Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012)
 • dhr. S. Perre, Coach en spil in de organisatie (2017)
 • dhr. J.A. Ploeger, Leidinggeven (2010), Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012) = volledig
 • dhr. J.A. Putter, Leidinggeven (2014), Initiator binnen korps- ontwikkelingen (2015)
 • dhr. S.A.J. Smit, Leidinggeven (2010)
 • dhr. J. Souwerbren, Leidinggeven (2014)
 • mw. M.E. Souwerbren-van Wingerde, Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016) = volledig
 • dhr. M.A. Stenneberg, Coach en spil in de organisatie (2017)
 • dhr. A. van Vuren, Leidinggeven (2010)

Zeekadetkorps Arnhem

 • dhr. M. Nillisen, volledig (2005)
 • dhr. A. Scheers, volledig (2005)
 • dhr. A. Siekman, volledig (2005)
 • mw. J. Oostdijk, volledig (2006)

Zeekadetkorps Coevorden

 • mw. L.E.D. Grouwstra, volledig (2006) thans ZKK Harlingen
 • dhr. W. Kool, volledig (2006)

Zeekadetkorps Delfzijl

 • dhr. G. Gelderloos, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • dhr. P.T. Oosterhof, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • mw. M. Spelde, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)

Zeekadetkorps Den Haag

 • dhr. D. Blok, Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016) = volledig

Zeekadetkorps Gouda

 • dhr. L.M. Brussee, volledig (2006)
 • dhr. H.D. Engel, Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016) = volledig
 • mw. I.A.C. Jochems, Coach en spil in de organisatie (2015), Leidinggeven (2016)
 • mw. S. Masmeyer, volledig (2006)
 • dhr. M.N.M. Schoute, Coach en spil in de organisatie (2015)
 • dhr. B.R. van der Sluijs, volledig (2007)
 • dhr. H. Smit, volledig (2007) thans ZKK Hellevoetsluis
 • dhr. H.C. van Vuuren, volledig (2007)

Zeekadetkorps Harlingen

 • dhr. B. Bleeker Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016),Coach en spil in de organisatie (2017) = volledig
 • dhr. F.C. Janssen, Coach en spil in de organisatie (2015)  Leidinggeven (2016)
 • dhr. H.H. Jonker, Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016) = volledig
 • mw. J. van der Ploeg, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • dhr. M. Willemsen, Coach en spil in de organisatie (2015)

Zeekadetkorps IJmond

 • dhr. M. Reelick, volledig (2005)

Zeekadetkorps Lemmer

 • mw. B.M.B. Boschma, Leidinggeven (2016)
 • dhr. J. Breimer Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016), Coach en spil in de organisatie (2017) = volledig
 • dhr. F.F. Perreau, Leidinggeven (2014), Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015) = volledig

Zeekadetkorps Moerdijk

 • dhr. C. van Belle, Leidinggeven (2010), Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012) = volledig
 • dhr. T. Broekmeulen, Leidinggeven (2010), Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012) = volledig
 • mw. F.J.C.M Bruggemans, Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015)
 • dhr. J. Rietveld, volledig (2005)
 • dhr. R. de Vos, volledig (2005)
 • dhr. R. Willems, volledig (2005)

Zeekadetkorps Rotterdam

 • dhr. R. van den Donker, volledig (2005)
 • mw. H.L. van Es, Coach en spil in de organisatie (2015), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016) = volledig
 • mw. J. Kruis, Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • mw. R. van Rijst Initiator binnen korpsontwikkelingen (2015), Leidinggeven (2016), Coach en spil in de organisatie (2017) = volledig
 • dhr. M. Vink, Leidinggeven (2010), Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012) = volledig
 • dhr. D.A. Wander, volledig (2006)
 • mw. L.A.M. Wander-Heutink, volledig (2006)

Zeekadetkorps Schiedam

 • mw. M.M. Bouman, Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • dhr. K.A. Jackson Verschuur, Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • dhr. C. Sloos, volledig (2005)
 • dhr. S.H. Krol, volledig (2007)
 • mw. S.S.T. Oosterhuis-Peulen, Leidinggeven (2014)
 • dhr. H. de Smit, Leidinggeven (2014)
 • dhr. D. van Vliet, Leidinggeven (2014)
 • dhr. M.D. van Vliet, Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)

Zeekadetkorps Urk

 • dhr. R. Bakker, Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • mw. G. Brands-Blok, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • dhr. H. Brands, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)
 • dhr. M. Brands, Coach en spil in de organisatie (2017), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2017)

Zeekadetkorps Vlaardingen

 • dhr. D.H. van Ekelenburg , Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012)

Zeekadetkorps Waalwijk

 • dhr. J. van Heijst, volledig (2005)
 • dhr. K.T.L. Houweling, Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012), Leidinggeven (2014) = volledig
 • dhr. S.A.P. Oosterwaal, Coach en spil in de organisatie (2011), Initiator binnen korpsontwikkelingen (2012), Leidinggeven (2016) = volledig
 • dhr. F.P.P. Veltman, volledig (2006)

 

 

Opgeven voor officierscursus module leidinggeven

13 + 14 =