Onderofficierscursus

Op deze pagina:

 • Opleiding in modules
 • Module Het begeleiden van activiteiten
 • Module Het verzorgen van instructies
 • Module Leidinggeven
 • Wie, wat, waar, wanneer?
 • Inschrijven
 • Deelnemerslijst
 • Indrukken
 • Certificaten

De onderofficierscursus van het Zeekadetkorps Nederland is voor het eerst in 2002 gehouden. Vanaf 2009 bestaat de cursus uit twee afzonderlijke modules (Instructie en Leidinggeven) en vanaf 2013 uit drie afzonderlijke modules (Het begeleiden van activiteiten, het verzorgen van instructies en het leidinggeven). De deelnemers, die de cursus voor 2009 geheel hebben gevolgd, hebben een certificaat ontvangen. De deelnemers, die vanaf 2009 een module van de cursus hebben gevolgd, hebben per module een certificaat ontvangen.

Opleiding in modules

De onderofficierscursus bestaat uit

drie modules van elk één dag.

Voor de opleiding voor Onderofficieren zijn drie modules ontwikkeld:

 • Module 1:   Het begeleiden van activiteiten
 • Module 2:   Het verzorgen van instructies
 • Module 3:   Leidinggeven

De onderofficiersopleiding is in 2002 begonnen als een cursus van twee weekenden vlak achter elkaar. In 2009 is dat veranderd in twee afzonderlijke weekenden (modules).

In 2013 is dat weer veranderd: nu drie zaterdagen (modules) verdeeld over het jaar.

Elke module is een afgerond geheel. Het doet er niet toe in welke volgorde je de modules doet. Kun je een module niet de eerstvolgende keer volgen, dan wacht je een jaar.

In de nieuwe opzet – drie zaterdagen – geven eigen trainers de onderofficierscursus.

Bij de ombouw van twee naar drie modules is zo weinig mogelijk veranderd.

Trigon training en ontwikkeling heeft de ombouw van twee naar drie modules uitgevoerd.

Module Het begeleiden van activiteiten

Module 1 richt zich op het begeleiden van activiteiten. Gestart wordt met de focus op de jeugdleden; op de zeekadetten als groep. Welke verschillen kom je tegen bij die groep: verschillen in leeftijd maar ook verschillen in achtergrond en interesse. Zaken waar je als onderofficier rekening mee moet houden als je samen met zeekadetten activiteiten gaat uitvoeren.

Samen met deelnemers bekijken we hoe korpsen gedurende het jaar activiteiten plannen en worden er tips gegeven hoe er op een goede manier kan worden geprogrammeerd waarbij het leren van zeekadetten centraal blijft staan.

Naast het programmeren van activiteiten gaan we in op de manier waarop jij als onderofficier activiteiten kunt begeleiden en waar je bij het aanbieden van activiteiten rekening mee moet houden. In deze module geven we je handvatten en veel praktische tips, zodat je na afloop direct aan de slag kunt met het op een inspirerende wijze begeleiden van activiteiten.

Inhoud

Inhoudsopgave van deze nieuwe module als onderdeel van de cursus in drie modules.

Wie is toch die zeekadet?

 • Inleiding
 • De ontwikkeling in een notendop
 • Het verschil
 • De jeugd in de maatschappij
 • Welke activiteiten spreken hun ?

Programmeren van activiteiten

 • Inleiding
 • Programmeren
 • Criteria voor een goede programmering
 • Een jaar kalender
 • Het meer-maanden-programma
 • De rol van de onderofficieren bij programmeren
  • De beginsituatie
  • Meerdere activiteiten plannen en uitwerken

Begeleiden van activiteiten

 • Inleiding
 • Spel en sport
  • Spelsoorten
  • Speluitleg
  • Spelleiding
  • Veiligheid tijdens spelen
 • Activiteiten binnen een dienstvak
 • Afsluiting

Module Het verzorgen van instructies

Module 2 gaat over het verzorgen van instructies. Een activiteit binnen korpsen die gericht is op het leren van zeekadetten en de rol die jij als onderofficier daarin speelt. Het verzorgen van een goede instructie gaat niet zo maar en moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast deskundigheid van het onderwerp waarover je de instructie verzorgt, dien je als onderofficier vooral vaardig te zijn in de manier waarop je dat doet. We gaan o.a. in op je aanpak, keuze van activerende werkvormen en factoren waar je terdege rekening mee moet houden.

Denk daarbij aan de interesse van zeekadetten, het moment van de dag waarop je een instructie verzorgt en hoe je een instructie voorbereidt. Centraal staat het leren van de zeekadet, want dat is het uiteindelijke doel van een instructie. Tijdens deze module ga je zelf een instructie uitwerken en verzorgen. Ook gaan we in op de manier waarop je met zeekadetten in  gesprek gaat en hoe je bepaalde zaken bespreekbaar kunt maken

Naast de benodigde theorie is deze module vooral praktisch en ga je met heel veel praktische tips terug naar je eigen korps.

Inhoud

Inhoudsopgave van deze module als onderdeel van de cursus in drie modules.

Het verzorgen van instructies

 • Inleiding
 • Voorwaarden voor effectief instructie geven
 • De voorbereiding van de instructie
 • De uitvoering van de instructie
 • Instructievormen

Communicatie: een basisvaardigheid

 • Inleiding
 • Basisprincipes van communicatie
 • Actief luisteren
 • Vraagtechnieken
 • Feedback
 • Tweegesprekken

 

Module Leidinggeven

In module 3 richten we ons op JOU als leidinggevende binnen het korps. Als onderofficier sta je aan het begin van een leidinggevende loopbaan binnen het korps. Als beginnend leidinggevende kun je veel leren hoe je dat op een prettige en effectieve manier kunt doen. We gaan in op hoe je met zeekadetten een groepsgesprek aanpakt en hoe je met weerstanden binnen de groep kunt omgaan.

Centraal staat wat heb jij nodig om goed leiding te kunnen geven en welke effecten jouw stijl van leidinggeven heeft  op het functioneren van de groep; bijvoorbeeld op de sfeer in de groep. Maar ook op: hoe kan je samen met de groep het beste resultaat bereiken, hoe kun jij ervoor zorgen dat de zeekadetten zich inzetten om daadwerkelijk samen te werken en hoe zorg jij als onderofficier ervoor dat dit ook gebeurt.

Kortom, een lastig onderwerp wordt op een praktische manier aangepakt. Deze module daagt je uit om jouw leidinggevende vaardigheden binnen het korps verder te ontwikkelen.

Inhoud

Inhoudsopgave van deze module als onderdeel van de cursus in drie modules.

Leidinggeven

 • Inleiding
 • Effectief leidinggeven
 • Stijlen van leidinggeven
 • Verschillende stijlen in verschillende situaties
 • Jouw eigen stijl van leidinggeven

Het leiden van groepsgesprekken

 • Inleiding
 • Wat is een groepsgesprek?
 • Communicatiepatronen
 • Een meningsvormend groepsgesprek
 • Een evaluatiebespreking in de groep
 • Een besluitvormend groepsgesprek
 • Besluitvormingsmethoden

Samenwerken

 • Inleiding
 • Groepen en individueel gedrag
 • Interactie
 • Het belang van ‘teamwork’
 • Omgaan met weerstanden in de groep
 • Samen werken aan samenwerking!

 

Wie, wat, waar, wanneer?

Wie?

De onderofficierscursus is een vormingscursus voor onderofficieren en toekomstige onderofficieren van alle Zeekadetkorpsen, in alle rangen en in alle functies. Deze opleiding helpt je om goed te functioneren als kaderlid binnen jouw korps.

De opleiding is zo veel mogelijk praktijkgericht; dat betekent dat we uitgebreid gaan oefenen en uitvoeren.

Omdat de opleiding openstaat voor de (toekomstige) onderofficieren van alle korpsen, heb je na afloop nieuwe contacten gelegd en ideeën uit andere korpsen opgedaan.

De toelatingseis voor deelname is:

 • minimaal 1 jaar onderofficier of (in beginsel) tenminste 17 jaar oud.
 • maximaal 23 jaar oud.

Wat?

In deze opleiding sta jij centraal: We gaan intensief met je aan de slag. Daarin krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is leidinggeven en hoe doe ik dat zelf?
 • Hoe kan ik op een goede manier instructie geven?
 • Welke zaken zijn belangrijk bij het voeren van een gesprek met iemand alleen en  met een groep mensen?
 • Hoe kan ik zeekadetten goed laten samenwerken?
 • Hoe kom ik tot uitdagende activiteiten en hoe verdeel ik die op een jaarkalender?

De onderofficierscursus bestaat uit drie modules van elk één zaterdag. Elke module is een afgerond onderdeel. Het maakt daardoor niet uit in welke volgorde je de modules volgt. Bovendien heeft de cursist in deze opzet direct profijt van de cursus na het afsluiten van een module.

Waar?

De cursus is in 2019 in Schiedam, bij het Zeekadetkorps Schiedam aan boord van de Pontresina. In een natje en droogje wordt voorzien. Voor diegene die van ver komen is een voorovernachting mogelijk. Dit moet zelf via het ZKK Schiedam worden geregeld.

Wanneer?

18 mei, 5 oktober en 23 november.

Elke module duurt één zaterdag van 9.00 uur en eindigt om 19.00.

Indien er op zaterdag onvoldoende tijd is voor de heenreis en/of terugreis dan is het mogelijk aan boord van de Pontresina te overnachten. 

————-

Module Het begeleiden van activiteiten

           4 november 2017

Module Het verzorgen van instructies

           11 maart 2017

Module Leidinggeven

           17 juni 2017 geannuleerd. Wordt verschoven naar tweede helft 2017

 

 

Inschrijven

Er kunnen twaalf cursisten per module aan de cursus deelnemen.

Als er meer dan 12 deelnemers voor een module zijn aangemeld dan wordt er een reservelijst gemaakt. Bij het uitvallen van een deelnemer wordt de vrijgekomen plaats uit de reservelijst ingevuld.

De inschrijving voor de module Het verzorgen van instructies staat open voor korpsleden, die al een of twee modules hebben gevolgd of eerder op de reservelijst stonden. Zij krijgen persoonlijk bericht.

Inschrijven voor de modules Leidinggeven en Het begeleiden van activiteiten is nog niet mogelijk. Ook voor deze modules wordt de inschrijving – naar verwachting – beperkt tot korpsleden, die al een of twee modules hebben gevolgd of op de reservelijst hebben gestaan.

Korpsleden, die al 1 of 2 modules hebben gevolgd, krijgen voorrang.

 

 

Aan de module Het verzorgen van instructies op 11 maart 2017 namen deel:

 • Erik Best, ZKK Alkmaar
 • Erik Blok, ZKK Hellevoetsluis
 • Tony Boeltjes, ZKK Hellevoetsluis
 • Daan de Boer, ZKK Alkmaar
 • Daan van Dijken, ZKK Arnhem
 • Roan Knijnenburg, ZKK Hellevoetsluis
 • Bas Kochx, ZKK Harlingen
 • Lars van der Meer, ZKK Alkmaar
 • Herman Putker, ZKK Arnhem
 • Stefan Roorda, ZKK Harlingen
 • Basjan Waardenburg, ZKK Alkmaar

 

Zeekadetkorps Alkmaar

 • dhr. E.A. Best, Leidinggeven (2015), Instructie (2017)
 • Dhr. D. de Boer, Instructie (2017)
 • mw. J. de Boer, Instructie (2010), Leidinggeven (2010) = volledig
 • dhr. M. van den Burg, Leidinggeven (2014), Begeleiden (2014), Instructie (2015) = volledig
 • dhr. J.F. Hof, Instructie (2009)
 • dhr. R. Lubbers, Instructie (2010), Leidinggeven (2010) = volledig
 • Dhr. L. van der Meer, Instructie (2017)
 • dhr. G. Perre, Instructie (2012), Leidinggeven (2012) = volledig
 • dhr. S. Perre, Instructie (2011), Leidinggeven (2011) = volledig
 • dhr. J. Putter, Leidinggeven (2010), Instructie (2011) = volledig
 • mw. L.C. Santee, Instructie (2010)
 • dhr. J.A. Souwerbren, Instructie (2009)
 • dhr. P.J. Stam, Leidinggeven (2011), Instructie (2012) = volledig
 • dhr. M.F. Stokhof, Leidinggeven (2009), Instructie (2010) = volledig
 • dhr. F. van de Streek, Instructie (2013), Leidinggeven (2014) Begeleiden (2016) = volledig
 • Dhr. B. Waardenburg, Instructie (2017)
 • dhr. T. Waardenburg, Instructie (2013), Leidinggeven (2014), Begeleiden (2014) = volledig
 • mw. M.E. van Wingerde, Instructie (2009)

Zeekadetkorps Amsterdam

 • dhr. B.T. Aning, Leidinggeven (2009), Instructie (2010) =  volledig
 • dhr. B. Kugel, Instructie (2011), Leidinggeven (2012) = volledig
 • dhr. M. Lücken, Instructie (2011), Leidinggeven (2012) =  volledig
 • dhr. G.R. Sumter, Instructie (2011)
 • dhr. J.D. Tump, Leidinggeven (2009), Instructie (2011) = volledig

Zeekadetkorps Arnhem

 • dhr. D. van Dijken, Instructie (2017)
 • dhr. J. Jansen, Leidinggeven (2011)
 • dhr. H. Putker, Instructie (2017)
 • mw. V. Putker, Leidinggeven (2012), Instructie (2013) = volledig
 • dhr. L.H.T. Wilkens, Leidinggeven (2011), Instructie (2013) = volledig
 • mw. M. Wilkens, Leidinggeven (2014), Begeleiden (2014), Instructie (2015) = volledig

Zeekadetkorps Delfzijl

 • mw. M. Spelde, Leidinggeven (2010), Instructie (2011) = volledig
 • dhr. J. Zijlstra, Leidinggeven (2010), Instructie (2011) = volledig

Zeekadetkorps Den Haag

 • dhr. J. Flinterman, Leidinggeven (2011)

Zeekadetkorps Den Helder

 • dhr. J. Essers, Leidinggeven (2012), Instructie (2013) = volledig
 • dhr. P. van Kalsbeek, Leidinggeven (2009), Instructie (2011) = volledig
 • dhr. Q. Ormel, Leidinggeven (2012), Instructie (2013) = volledig
 • dhr. C. Zwaal, Leidinggeven (2012), Instructie (2013) = volledig

Zeekadetkorps Gouda

 • dhr. K. Baerveldt, Begeleiden (2014), Instructie (2015)
 • dhr. K. Bakker, Leidinggeven (2014), Begeleiden (2014)
 • dhr. B.F. Bobeldijk, Begeleiden (2014), Instructie (2015)
 • mw. M.A.E. Hoogstraten, Leidinggeven (2014), Begeleiden (2014), Instructie (2015) = volledig
 • mw. I.A.C. Jochems, Leidinggeven (2009), Instructie (2010) = volledig
 • dhr. J. de Meijer, Leidinggeven (2014)
 • mw. N. Smit, Leidinggeven (2014), Instructie (2015), Begeleiden (2016) = volledig

Zeekadetkorps Harlingen

 • dhr. J. Elzinga, Instructie (2012), Leidinggeven (2015) = volledig
 • dhr. B. Kochx, Leidinggeven (2015), Instructie (2017)
 • mw. E.S. Metselaar, Instructie (2012)
 • mw. A.A. van Nimwegen, Instructie (2012)
 • dhr. T.A. Roorda, Leidinggeven (2015), Instructie (2017)
 • mw. P. Roukema, Leidinggeven (2012)
 • mw. M.-L. Smits, Instructie (2012)

Zeekadetkorps Heerhugowaard

 • dhr. J.H. John, Instructie (2015), Leidinggeven (2015), Begeleiden (2016) = volledig
 • dhr. R. Meijer, Leidinggeven (2012), Instructie (2013) = volledig
 • dhr. B. van Spaandonk, Instructie (2015), Leidinggeven (2015), Begeleiden (2016) = volledig
 • dhr. J. van Zundert, Begeleiden (2016)

Zeekadetkorps Hellevoetsluis

 • dhr. E. Blok, Instructie (2017)
 • dhr. M.M.A. Boeltjes, Begeleiden (2016), Instructie (2017)
 • dhr. R.E.J. de Filippi, Begeleiden (2014), Instructie (2015)
 • dhr. R. Knijnenburg, Instructie (2017)
 • dhr. A.H. Peters, Leidinggeven (2009)
 • dhr. R. Rijn, Leidinggeven (2009)
 • dhr. N-E.Tregde, Begeleiden (2014)
 • dhr. J. van Zundert, Instructie (2017)

Zeekadetkorps IJmond

 • dhr. J. Both, Instructie (2009)
 • mw. S. de Nijs, Leidinggeven (2010), Instructie (2011) = volledig
 • dhr. N. Steffens, Instructie (2009)
 • dhr. P. Veltrop, Leidinggeven (2010), Instructie (2013) = volledig

Zeekadetkorps Lemmer

 • mw. B.M.B. Boschma, Begeleiden (2014)
 • mw. A.J.E. Vassilev, Begeleiden (2014)

Zeekadetkorps Maassluis

 • dhr. R. van Namen, Instructie (2012)
 • dhr. B. van Oudenaarden, Leidinggeven (2012)
 • dhr. L. Spelt, Instructie (2013), Begeleiden (2014)
 • dhr. K. Warmerdam, Instructie (2012)

Zeekadetkorps Moerdijk

 • dhr. C. van Belle, Instructie (2009), Leidinggeven (2009) = volledig
 • dhr. B.J. Jansen, Leidinggeven (2015), Begeleiden (2016)
 • dhr. M.C.F. de Jong, Leidinggeven (2009), Instructie (2010) = volledig
 • dhr. R. van der Laaken, Instructie (2013), Begeleiden (2014), thans ZKK Alkmaar
 • dhr. J. Lamers, Leidinggeven (2011), Instructie (2012) = volledig
 • dhr. W. Maastricht, Instructie (2012), Leidinggeven (2012) = volledig
 • dhr. W.C. Tempelaar, Instructie (2009), Leidinggeven (2010) = volledig

Zeekadetkorps Rotterdam

 • dhr. R.C. Aarnik, Leidinggeven (2010), Instructie (2011) =  volledig
 • dhr. J.-W.. van Drunen, Leidinggeven (2014), Begeleiden (2014), Instructie (2015) = volledig
 • mw. L.W. Heutink, Instructie (2010), Leidinggeven (2010) = volledig
 • dhr. P. van ’t Pad, Instructie (2010)
 • dhr. A.P. van der Pijl, Leidinggeven (2015), Begeleiden (2016)

Zeekadetkorps Schiedam

 • dhr. D. Bouari, Instructie (2015), Leidinggeven (2015), Begeleiden (2016) = volledig
 • mw. M.M. Bouman, Leidinggeven (2015)
 • dhr. K.A. Jackson Verschuur, Instructie (2009), Leidinggeven (2010) = volledig
 • dhr. R. Keemink, Instructie (2009)
 • dhr. J.P. Labaar, Begeleiden (2016)
 • dhr. B. van Vliet, Instructie (2009), Leidinggeven (2009) = volledig
 • dhr. M.D. van Vliet, Instructie (2015), Leidinggeven (2015), Begeleiden (2016) = volledig
 • dhr. J.-H.W.A. Völker, Begeleiden (2016)

Zeekadetkorps Vlaardingen

 • dhr. J. Dragstra, Instructie (2010)
 • mw. M.B. Pronk, Leidinggeven (2011)
 • dhr. G. Westerdijk, Leidinggeven (2011)
 • dhr. K. Zorge, Instructie (2010), Leidinggeven (2011) = volledig
 • dhr. P. Zorge, Instructie (2010), Leidinggeven (2011)= volledig

Zeekadetkorps Waalwijk

 • mw. M.M.A. van Boxel, Leidinggeven (2011), Instructie (2012) = volledig
 • dhr. R. Dansen, Leidinggeven (2011)
 • dhr. T. van Delft, Instructie (2012), Leidinggeven (2012) = volledig
 • dhr. S.A.P. Oosterwaal, Instructie (2009), Leidinggeven (2009) = volledig

Zeekadetkorps Amsterdam

 • dhr. C.J. Griek (2006)

Zeekadetkorps Arnhem

 • dhr J. van Caspel (2004)
 • mw K. Haggenburg (2007)
 • dhr S. Haggenburg (2007)
 • dhr W. van Hamersveld (2007)
 • dhr F. Lakeman (2004)
 • dhr D.W. van Leeuwen (2007)
 • dhr O.A.J. Steenhoff (2006)

Zeekadedtkorps Coevorden

 • dhr T. van Aalst (2005)
 • dhr C. Kool (2002)
 • mw M. Kool (2005)
 • dhr J. Rook (2002)

Zeekadetkorps Delfzijl

 • dhr M. van Duijn (2005)
 • dhr M. Folkersma (2007)
 • dhr R. Geertsema (2005)
 • dhr H.-P. Heuvelman (2002)
 • dhr J.J. Meyer (2002)
 • dhr M. Meijer (2008)
 • mw I.A. Ottens (2006)
 • dhr P. Ottens (2007)
 • dhr T. Schol (2007)
 • mw C. Schreuder (2002)
 • mw B. Terpstra (2006)
 • dhr E. Vinkes (2007)
 • dhr R. Viel (2008)
 • dhr M. Zandvoort (2006)

Zeekadetkorps Den Helder

 • dhr R. Boshoven (2005)
 • dhr A. Scholten (2005)

Zeekadetkorps Gouda

 • mw R.A.D. Engel (2006)
 • dhr A. de Meijer (2006)

Zeekadetkorps Harlingen

 • mw S. van Arum (2005)
 • dhr B. Bleeker (2006)
 • dhr W. Blom (2002)
 • dhr G. Boendermaker (2005)
 • dhr R. Holtkamp (2005)
 • dhr J. van Hout (2005)
 • dhr A. Kisjes (2002) thans ZKK Lemmer
 • dhr J. Metselaar (2006)
 • mw E. Norg (2006)
 • dhr J.R. van Riet (2006)
 • dhr L. Vlotters (2006)
 • dhr M. Wever (2006)
 • dhr P. Zandhuis (2002)

Zeekadetkorps Heerhugowaard

 • dhr M. Kuiper (2002)
 • dhr R. Raukema (2002)
 • dhr S. Smal (2002)
 • dhr R. Volman (2002)

Zeekadetkorps Hellevoetsluis

 • mw I. Bakker (2004)
 • dhr V. van Houten (2003)
 • dhr C. van der Linden (2004)
 • dhr J. van de Perk (2003)

Zeekadetkorps Moerdijk

 • dhr W. Hoeve (2003)
 • mw M. Krul (2003)
 • dhr R. Willems (2003)

Zeekadetkorps Rotterdam

 • mw A. van Arkel (2003)
 • dhr W. van Bree (2006)
 • dhr S. Dolder (2003)
 • dhr N. Elburg (2005)
 • dhr T. van Haperen (2007)
 • mw. C. Heutink (2006)
 • dhr J.S. Heutink (2004)
 • dhr M. van Meel (2003)
 • dhr A. Oomens (2004)
 • dhr L. Oomens (2003)
 • mw M. Spruit (2004) thans ZKK Hellevoetsluis
 • dhr W. Verstraten (2008)
 • dhr M. Vink (2008)

Zeekadetkorps Scheldemond

 • dhr S. Baaijens (2008)

Zeekadetkorps Schiedam

 • mw F.J.C.M. Bruggemans (2006) thans ZKK Moerdijk
 • dhr J. van Grootveld (2006)
 • mw D. van de Vorle (2006)

Zeekadetkorps Vlaardingen

 • dhr D. Baauw (2005)
 • dhr D.W. Baauw (2007)
 • mw M.G. Pronk (2008)
 • dhr P. Storre (2005)
 • dhr E. Vlaanderen (2005)

Zeekadetkorps Waalwijk

 • dhr T.L.J. Houweling (2006) thans ZKK Vlaardingen
 • dhr K. Houweling (2004)
 • mw K.M.M. van de Rijken (2006)

Ik wil nadere informatie omtrent de curus

9 + 11 =