Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag regelgeving voor het Zeekadetkorps Nederland en daarmee voor de korpsen die zijn aangesloten.

Scouting Nederland heeft een protocol gemaakt waarin staat hoe je moet omgaan met ongewenst gedrag van leden en jeugdleden. In dat protocol wordt onder ongewenst gedrag verstaan alle vormen van seksueel misbruik en het gebruik van geweld, of het vermoeden ervan.

In zijn brief van 21 januari 2007 schrijft de voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland dat dit protocol als leidraad kan dienen indien er in een zeekadetkorps sprake is van ongewenst gedrag.

Protocol Scouting

Verklaring omtrent het Gedrag

Van iedereen, die als vrijwilliger toetreedt tot het Zeekadetkorps Nederland of een van de aangesloten Zeekadetkorpsen, moet voor hij de activiteiten begint een Verklaring omtrent het gedag inleveren. Dit geldt voor bestuursleden, leden van de korpsleiding (schippers t/m zeekadetofficieren 1e klas) en overig vrijwilligers, in welke functie zij ook werkzaam zijn.

Ten behoeve van bestuursleden en leden van de korpsleidingen staan bijzonderheden over de aanvraagprocedure in het besloten intranet.

Artikel 35 – Ongewenst gedrag

Hier vindt u het gedeelte van artikel 35 dat handelt over seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Het volledige huishoudelijk reglement kunt u raadplegen via de pagina huishoudelijk reglement.

Brief voorzitter

Op 21 januari 2007 heeft de voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland een brief gestuurd aan de voorzitters van de plaatselijke zeekadetkorpsen.

In zijn brief vraagt hij aan het onderwerp ongewenst gedrag blijvend aandacht te (doen) schenken.

Brief