Promotiemateriaal

Hier vind u alles over het beschikbare promotiemateriaal.

Staande banner

121124banner02Het hoofdbestuur heeft elk korps een staande banner aangeboden voor promotieactiviteiten.

De banner heeft staande een afmeting van 80 x 200 cm. De banner kan zelfstandig staan. Als de banner niet wordt gebruikt rolt de banner op in een koker. De koker past in een etui om de banner te bewaren en makkelijk te vervoeren.

Elke banner heeft een specifieke uitvoering afgestemd op het plaatselijk korps.

Om de banners bij gezamenlijke activiteiten een ‘geheel’ te laten vormen, is de indeling wel uniform.

Bovenaan staat de tekst: Computergame? Dit is heel echt! Daaronder een foto van het korpsschip.

Vervolgens de tekst: Kom aan boord!! Leer varen, zeilen, roeien, navigeren en nog veel meer! Met daartussen het logo van het Zeekadetkorps Nederland. Daaronder een grote foto van een korpsactiviteit

Vervolgens de tekst: Bij de zeekadetten ………….. [plaatsnaam/korpsnaam], het adres van de website van het plaatselijk korps en de vlag van het Zeekadetkorps Nederland. Tot slot drie iets kleinere foto’s van korpsactiviteiten naast elkaar.

De keus van de foto’s is door het plaatselijk korps gemaakt.

De banners kunnen bij eigen korpsactiviteiten worden ingezet.

  ● De banners zijn ook zeer geschikt voor activiteiten waarbij meer korpsen zijn betrokken.

Voor informatie vul het contactformulier in.

Kleine wervingsposter / folder

De kleine wervingsposter / folder is weer verkrijgbaar!

posterachterzijde
Tijdens de Wereldhavendagen 2011 in Rotterdam heeft het Zeekadetkorps Nederland een nieuwe wervingsposter, die tegelijk een wervingsfolder is, in gebruik genomen. Het formaat van de poster / folder is A3. Alle zeekadetkorpsen kunnen deze poster / folder gebruiken als ondersteuning van plaatselijke wervingsactiviteiten. Het hoofdbestuur zal de poster inzetten bij grote evenementen waarbij aan ledenwerving wordt gedaan.

Aanschaf poster

Korpsen die posters /postervoorzijde folders willen hebben kunnen die aanvragen.

Aan de posters zijn voor de korpsen geen kosten verbonden. Daar staat tegenover dat het beschikbaar stellen van de posters ter beoordeling van het hoo
fdbestuur is. U dient daarom in uw aanvraag aan te geven op welke wijze en bij welke gelegenheid u de posters / folders gaat gebruiken.

Kijk voor het bestellen van wervingsposters / folders op het besloten intranet bij BESTELLEN PUBLIC RELATIONS. Ga hier naar het besloten intranet.

Wervingsfolder

wervingsfolderTijdens het Zomerkamp 2008 heeft de voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland een nieuwe wervingsfolder gepresenteerd.

Het formaat van de folder is A4 in drieën gevouwen. Alle zeekadetkorpsen kunnen deze folder gebruiken als ondersteuning van plaatselijke wervingsactiviteiten. Het hoofdbestuur zal de folder daarnaast inzetten bij grote evenementen waarbij aan ledenwerving wordt gedaan.

Aanschaf folder

Korpsen die folders willen hebben kunnen die aanvragen.

Aan de folders zijn voor de korpsen geen kosten verbonden. Daar staat tegenover dat het beschikbaar stellen van de folders ter beoordeling van het hoofdbestuur is. U dient daarom in uw aanvraag aan te geven op welke wijze en bij welke gelegenheid u de folders gaat gebruiken.

Kijk voor het bestellen van wervingsfolders op het intranet bij BESTELLEN PUBLIC RELATIONS.

Grote wervingsposter

wervingsposterposterklein

Het formaat van de poster is A2 (594 x 420 mm). Alle zeekadet-korpsen kunnen deze poster gebruiken als ondersteuning van plaatselijke wervingsactiviteiten. Het hoofdbestuur zal de poster daarnaast inzetten bij grote evenementen waarbij aan ledenwerving wordt gedaan.

Aanschaf poster

Korpsen die posters willen hebben kunnen die per aanvragen.

Aan de posters zijn voor de korpsen geen kosten verbonden. Daar staat tegenover dat het beschikbaar stellen van de posters ter beoordeling van het hoofdbestuur is. U dient daarom in uw aanvraag aan te geven op welke wijze en bij welke gelegenheid u de posters gaat gebruiken.

Kijk voor het bestellen van wervingsposters op het intranet bij BESTELLEN PUBLIC RELATIONS.

Audiovisuals

Een inventarisatie van de audiovisuals, die bij de plaatselijke korpsen in gebruik zijn, heeft onvoldoende materieel opgeleverd om van daaruit landelijke audiovisuals te maken. De commissie sponsoring en public relations heeft daarom besloten voorlopig geen initiatieven in deze richting te ontplooien.

Verzoek

De commissie sponsoring en public relations wil wel graag op de hoogte blijven van audio-visueel materiaal dat bij de plaatselijke korpsen wordt gebruikt. Wij nodigen de korpsen uit audiovisuals – video’s, dvd’s, internetfilmpjes en dergelijke – te sturen naar het lid van de commissie Sponsoring en public relations de heer H.H. de Boer.

Kijk voor het adres op het intranet bij ADRESSEN ZKK ALKMAAR.

Speciale jubielumpostzegel

20140702postzegelHet Zeekadetkorps Nederland heeft bij PostNL een speciale postzegel laten maken om de aandacht te vestigen op het jubileum in 2015. Een duidelijk blikvanger die direct op een envelop opvalt.

Deze jubileum zegel kunnen wij voor de gewone frankering van poststukken gebruiken. Het Zeekadetkorps Nederland en enkele plaatselijke korpsen gebruiken de zegel al voor hun post.

Kijk voor het bestellen van jubileumpostzegels op het intranet bij BESTELLEN PUBLIC RELATIONS.

Vraag over promotiemateriaal

7 + 8 =