Regeling jubilea ZKKNL

Regeling viering jubilea

Op 18 april 2009 heeft de algemene raad een regeling vastgesteld voor de wijze waarop de jubilea van het Zeekadetkorps Nederland worden gevierd.

Afwisselend klein en groot feest

Als het Zeekadetkorps Nederland 60, 70 enz. jaar bestaat, vieren wij dat met een feest voor alle zeekadetten.

Dit feest is om:

  • de zeekadetten kennis te laten maken met de nautische sector;
  • lol en ontspanning voor de zeekadetten;
  • de naamsbekendheid van het ZKKNL te vergroten.

Een aparte werkgroep zal deze jubileumviering organiseren.

Het 65-jarig bestaan is in 2020.

Als het Zeekadetkorps Nederland 65, 75 enz. jaar bestaat, is er een bescheiden feest tijdens het landelijk zomerkamp. De viering is in combinatie met de relatiedag.

Het 65-jarig bestaan is in 2020.

Voor alle jubilea wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd.

Deelname zomerkamp

Op 18 april 2009 heeft de algemene raad ook een nieuwe regeling vastgesteld voor de deelname aan het landelijk zomerkamp. In de jaren waarin een jubileum van het Zeekadetkorps Nederland valt moeten alle korpsen aan het landelijk zomerkamp deelnemen. Deze verplichting geldt voor het eerst in 2010.

Lees artikel 25, vierde lid van het huishoudelijk reglement.

De nieuwe regeling is een initiatief van de commandantenvergadering.