Visie 2018

Hier vind u de

  • Doelstelling Zeekadetkorps Nederland
  • Visie 2018 van het Zeekadetkorps Nederland
  • Aanloop Visie 2018
  • Vervolg Visie 2018

Het Zeekadetkorps Nederland wil de belangstelling bij de jeugd voor Nederland als maritiem land vergroten en hen wijzen op de mogelijkheden die er daarbij voor hun verdere ontwikkeling zijn.

Het doet dit door het ondersteunen van Zeekadetkorpsen die lessen en spelactiviteiten op en om het water organiseren.

  • Zeekadetten voelen zich thuis bij het Zeekadetkorps Nederland en ervaren dat hun lidmaatschap bijdraagt aan hun verdere ontwikkeling. Zij werken samen en hebben respect voor natuur en milieu.
  • Organisaties binnen Maritiem Nederland ervaren het Zeekadetkorps Nederland als relevant voor de maritieme sector.
  • Het Zeekadetkorps Nederland en de plaatselijke korpsen werken nauw samen om de doelstelling te bereiken.
  • Er is zowel bij het Zeekadetkorps Nederland en de korpsen voldoende gekwalificeerd kader beschikbaar om veiligheid, kwaliteit en continuïteit te waarborgen.
  • Het Zeekadetkorps Nederland werkt nauw samen met organisaties met gelijksoortige doelstellingen.

In 2007 is in de algemene raad uitvoerig gesproken over de organisatie van de vereniging het Zeekadetkorps Nederland en de aangesloten plaatselijke stichtingen. Daarbij ging het vooral om een visie op het functioneren van de totale organisatie in de toekomst.

Na die discussie heeft het hoofdbestuur een werkgroep ingesteld om een Visie 2018 op te stellen. De werkgroep bestond uit voorzitter G. de Bock (bestuurslid en commandant ZKK Alkmaar), leden F.F. Perreau (penningmeester en eerste officier ZKK Lemmer), M.J.P. Verhulst (voorzitter ZKK Gouda) en A.J. Scheers (bestuurslid en commandant ZKK Arnhem).

De werkgroep heeft zich gebaseerd op de gedachtewisseling in 2007, de daaraan ten grondslag liggende stukken, twee in 2008 uitgevoerde afstudeeronderzoeken en gesprekken in en buiten de organisatie.

De bevindingen van de werkgroep zijn neergelegd in de visie ‘Samenwerking en Eenheid’.

De voorzitter van de werkgroep heeft deze visie in de vergadering van de algemene raad op 24 april 2010 aan de hand van een powerpointpresentatie gepresenteerd.

 

Visie Samenwerking en EenheidPowerpoint presentatiePDF presentatie

De aansloten organisaties konden een reactie op deze visie geven.

Ook het hoofdbestuur heeft voor de algemene raad een reactie op het rapport opgesteld.

De voorzitter van het hoofdbestuur heeft de kernpunten aan de hand van een powerpointpresentatie gepresenteerd.

(Ook als pdf-bestand.)

Op 30 oktober 2010 heeft de algemene raad de Visie 2018 behandeld. De raad heeft ingestemd met het rapport ‘Samenwerking en Eenheid’ en de reacties en aanvullingen van het hoofdbestuur om die te laten dienen als basis voor toekomstige beleidsplannen en actiepunten.