Project Categorie: Beleid

Visie 2024

InleidingVisie   Met de VISIE 2024 wil het Zeekadetkorps Nederland (ZKK NL) aangeven wat wij de komende jaren willen bereiken. De VISIE 2024 is overeengekomen in de Algemene Raad (AR) en is daarmee het richtpunt voor het Hoofdbestuur (HB), de korpsbesturen en de korpsen. Met de term maritieme sector bedoelen wij de twaalf sectoren havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersport industrie en visserij. Hierin bieden 17.200 bedrijven werkgelegenheid aan zo’n 271.500 mensen. Denk aan het werken als kapitein op de binnenvaart, machinist op een schip dat snelle internetverbindingen legt tussen...

Read More

Kascommissie ZKKNL

 Kascommissie ZKKNL Hier vindt u de rapportage van de kascommissie’s van het Zeekadetkorps Nederland. SamenstellingBoekjaar 2019Boekjaar 2018Boekjaar 2017Boekjaar 2016Boekjaar 2015   Roulerende samenstelling In artikel 10 van de statuten van het Zeekadetkorps Nederland is over de (landelijke) kascommissie onder meer bepaald: een kascommissie wordt benoemd, bestaande uit twee leden van de algemene raad en een plaatsvervangende lid, die alle lid van de algemene raad doch geen lid van het hoofdbestuur dienen te zijn. Op voorstel van het hoofdbestuur heeft de algemene raad op 21 november 2009 bepaald dat het lidmaatschap van de kascommissie volgens een vast schema over...

Read More

Jaarverslagen

 Jaarverslagen ZKKNL     Op deze pagina vindt u de jaarverslagen van het Zeekadetkorps Nederland. Deze zijn als pdf bestand te downloaden. Jaarverslag 2019Jaarverslag 2018Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018Jaarrekening 2018 Jaarverslag 2017Jaarrekening 2017 Jaarverslag 2016Jaarrekening 2016 Jaarverslag 2015Jaarverslag 2014Jaarverslag 2013Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2015Jaarrekening 2015 2014 2013 2012 Jaarverslag 2011Jaarverslag 2010Jaarverslag 2009Jaarverslag 2008 2011 2010 2009 2008 Jaarverslag 2007Jaarverslag 2006Jaarverslag 2005Jaarverslag 2004Jaarverslag 2003 2007 2006 2005 2004...

Read More

Begrotingen

 Begrotingen ZKKNL Hier vind u de begrotingen van het Zeekadetkorps Nederland. Begroting 2014Begroting 2013 Op 26 oktober 2013 door de Algemene Raad vastgesteld. 2014 Op 24 november 2012 door de Algemene Raad vastgesteld....

Read More

Beleidsnota’s

 Beleidsnota's ZKKNL     Op deze pagina staan de beleidsplannen en beleids nota’s van het Zeekadetkorps Nederland. Beleidsplan 2020-2022Beleidsplan 2019-2021Beleidsplan 2018-2020Beleidsplan 2017-2019       Op 9 november 2019 door de Algemene Raad vastgesteld. 2020 – 2022       Op 10 november 2018 door de Algemene Raad vastgesteld. 2019 – 2021   Op 30 december 2017 door de Algemene Raad vastgesteld. 2018 – 2020 Op 30 december 2017 door de Algemene Raad vastgesteld. 2017 – 2019 Beleidsplan 2016-2018Beleidsplan 2015-2017Beleidsplan 2014-2016Beleidsplan 2013-2015 Op 14 januari 2016 door de Algemene Raad vastgesteld. 2016 – 2018 Op 1 november 2014...

Read More

Recent Videos

Loading...

Sponsors

Meer nieuws….

Nieuws Archief

English