Sliedrecht – Quo Vadis personeelsdiensten wordt een nieuwe partner van het Zeekadetkorps Nederland. Het uitzendbureau voor de binnenvaart uit Sliedrecht en het Zeekadetkorps Nederland hebben vandaag de sponsorovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst worden Quo Vadis en het ZKK Nederland nadrukkelijk voor een langere periode aan elkaar verbonden.

De ondertekening vond toepasselijk plaats in het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. Een groot deel van de medewerkers van Quo Vadis Personeelsdiensten was daarbij aanwezig. Namens het Zeekadetkorps Nederland waren drie leden van het hoofdbestuur vertegenwoordig.

Quo Vadis heeft al langere tijd contact met het ZKK Nederland. De organisaties delen samen de passie voor het varen en het begeleiden van jongeren in hun passie voor water en techniek. Quo Vadis begeleidt zijn medewerkers in opleidingen en de groei van hun carrière.  Vanuit deze visie willen ze ook ZKK Nederland ondersteunen bij de opleiding en ontwikkeling van de zeekadetten.

Onder het Zeekadetkorps Nederland vallen sinds 6 april 2019 twintig korpsen vanuit heel Nederland. Lelystad is het nieuwste Zeekadetkorps van Nederland. Doelstelling van het Zeekadetkorps Nederland is jongeren, zowel jongens als meisjes, te interesseren voor en te begeleiden naar de maritieme sector. Met de andere korpsen wordt er veel samengewerkt en georganiseerd. Het zomerkamp (ZoKa) is het grootste jaarlijkse evenement van het ZKK Nederland. De korpsen komen samen, houden wedstrijden en leren van elkaar. Het ZoKa vindt dit jaar plaats van 20-27 juli in Kampen en Lelystad.

Alle korpsen beschikken over een korpsschip. Naast voormalige mijnenvegers en boeienleggers ook enkele zee- en binnenvaartschepen. Deze schepen dienen als opleidingsplaats voor de Zeekadetten. Zij houden zelf hun schip in de vaart en in goede staat. Daarbij leren zijn heel veel over niet alleen het varen op deze schepen maar ook het doen van onderhoud, motortechniek, elektrotechniek en de vele andere technieken die aan boord van een groot schip worden gebruikt. Vanzelfsprekend leren zij ook veel over navigeren, logistiek en andere zaken.Nederland heeft niet als enige land Zeekadetten. Via het ISCA worden wereldwijd bezoeken gebracht aan andere korpsen en deze korpsen komen ook hier in Nederland op bezoek. Zo bracht een van de schepen van de Britse Seacadets onlangs enkele weken door op de Nederlandse wateren.

Quo Vadis wil als betrokken onderneming graag wat betekenen voor de maatschappij. En via het ZKK Nederland zien zij een mooie kans om hun passie over te dragen aan jongeren en deze daarin te ondersteunen. Met het oog op de de toekomst wil Quo Vadis het ZKK Nederland sponsoren. Niet alleen met geld maar ook met kennis vanuit hun expertise en ervaring vanuit de binnenvaart. Met deze kennis kunnen de lessen en opleidingen binnen ZKK Nederland en al hun korpsen worden geactualiseerd en geoptimaliseerd. De samenwerking tussen Quo Vadis en Zeekadetkorps Nederland is aangegaan voor een periode van drie jaar.

Op de foto links Quo Vadis Personeelsdiensten directeur Taeke Veenstra, rechts ZKK NL Voorzitter Bart Escher tijdens de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst in het Binnenvaartmuseum in Dordrecht.

QuoVadis Personeelsdiensten

QuoVadis Personeelsdiensten