René Lubbers

René Lubbers

Stuurman binnenvaart

Geboren: 1990
Zeekadetkorps: Leiding Zeekadetkorps Alkmaar
Lid sinds: 1999

Op de praktijkschool heb ik een studieadvies gekregen. Omdat ik bij de zeekadetten ben en volgens de adviseur ‘waterige oogjes’ heb, was het advies een opleiding om te gaan varen.

Tijdens zijn opleiding heeft René Lubbers ook gevaren op de Esperanto/Esperantwo, een combinatie van een binnenvaartschip en duwbak met een lengte van 190 meter.
René Lubbers is met zijn beroepservaring een goede begeleider voor jongeren.
René Lubbers aan het werk op een van de tankschepen van Exho.
René Lubbers in overleg met de commandant van het landelijk zomerkamp.
Het is een spannend gezicht als je met een tanker zo'n sluis binnen vaart.
Een van de binnenvaart tankers waar Rene op vaart

In 2005 ben ik begonnen op het Nova college in IJmuiden. Het Nova college werkt voor de nautische opleidingen samen met scholen in Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Harlingen: de Maritieme Academie. Op het Nova college heb ik eerst in een leer-werktraject de opleiding voor Matroos Rijn- en binnenvaart gedaan.

Ik vond dat een geslaagde opleiding.

Tijdens die opleiding heb ik op verschillende schepen gevaren. Ik was onder meer op de Esperanto/Esperantwo. Dat is een combinatie van een binnenvaartschip en een duwbak met een totale lengte van 190 meter.

Nadat ik met de opleiding voor matroos klaar was, kwam ik zelf tot de ontdekking dat ik schipper binnenvaart wel leuk vind. Ik ben toen aan het Nova college met die opleiding doorgegaan. In 2009 ben ik definitief in de binnenvaart als stuurman gaan werken. Ondertussen maak ik mijn opleiding af.

Ik werk nu bij Exho B.V. in Raamsdonkveer, dat sedert 2003 bestaat. Dat bedrijf heeft vier tankschepen. Drie van die tankschepen vervoeren verschillende ladingen, meestal olieproducten. Zij varen door Nederland en België en soms door Duitsland. Ik vaar dus regelmatig in het buitenland. Het vierde tankschip is om zeeschepen met brandstof en smeerolie te bevoorraden. Dan kom je in veel verschillende havens.

Ik los op alle vier de tankschepen af. Mijn werk aan boord is laden en lossen, schilderen en schoonmaken en soms sturen. Als een schip op de werf gaat, moet ik soms daar helpen. Ik doe dus eigenlijk van alles. Dat vind ik leuk werken.

Exho detacheert ook personeel op de binnenvaart, meestal op tankschepen. Dat kan zijn voor één dag of voor meer jaren. De schepen van Exho zijn allemaal erkend als leerschip. Al heel wat mensen die door Exho bij hun studie worden gesteund, hebben de weg naar de binnenvaart gevonden. Ik vind dat fijn.

Als ik verder wil leren dan krijg ik ook die ondersteuning en betaalt Exho mijn studiekosten.

Door zeekadet te worden heb ik een mooi beroep kunnen kiezen.