Wouter Blom

Wouter Blom

1e stuurman Dynamic Positioning Operator

Geboren: 1986
Zeekadetkorps: Commandant Zeekadetkorps Harlingen
Lid sinds: 1997

Tijdens de visserijdagen in Harlingen in 1997 lag de Lacomblé van Zeekadetkorps Den Helder in Harlingen. Hiervoor was een hoop publiciteit gemaakt aangezien Harlingen zelf een Zeekadetkorps zou krijgen. Samen met andere geïnteresseerde kadetten en ouders werden we aan toekomstige korpsleiding en bestuur voorgesteld, waarna we eind november begonnen toen de Sittard in Harlingen aan kwam.

De ‘Thialf’ en ‘Aegir’ in de Golf van Mexico.
Wouter Blom in de DP console van de ‘Aegir’ van Heerema.
Wouter Blom is als ervaren zeeman een waardevolle instructeur voor de zeekadetten.
Wouter Blom samen met Jeroen Hof (ZKK Alkmaar) op de Fairpartner van Jumbo shipping.
Op de pijplegtoren van de ‘Aegir’ van Heerema Marine Contractors.
Wouter Blom als gezagvoerder van de ‘Sittard’ van het Zeekadetkorps Harlingen.

Aangezien ik destijds 11 jaar oud was, speelde bewuste beroepskeuze nog niet zo erg. Opgegroeid in Harlingen met roots op Terschelling was de keus natuurlijk niet zo moeilijk. Mijn hele leven zeilde ik al op voornamelijk zout water en kwam ik binnen mijn familie zeer regelmatig in aanraking met de zeevaart.

Bij de zeekadetten leerden we naast respect voor elkaar en het samenleven in een toch wel beperkte ruimte, de praktijk van het leven op een ‘echt zeeschip’. Dankzij de leidinggevenden, die eigenlijk allemaal uit de Marine of koopvaardij kwamen, werd het beeld van werken op zee steeds duidelijker.

Op de middelbare school stond het doel duidelijk voor ogen: de Hogere Zeevaartschool ‘Willem Barentsz’ op Terschelling. Na te zijn blijven zitten in 5 VWO en een pittige start in 6 VWO besloot ik dat ik toch echt naar het HBO wilde en koos ervoor om mijn middelbare school op de HAVO af te sluiten, zodat ik met mijn Natuur en Techniek profiel direct naar Terschelling kon. Al tijdens mijn opleiding op Terschelling en het wonen daar in het internaat plukte ik de vruchten van het Zeekadetkorps. Je hebt toch een klein stapje voor aan de praktijkzijde, bent gewend om met jeugd samen te leven en te werken. Mijn stages op de zeevaartschool heb ik beide bij Jumbo Shipping volbracht, twee keer vijf maanden aan boord van zwarelading schip ‘Jumbo Javelin.’

Tijdens de schoolvakanties heb ik bij Kustvaart Harlingen op de ‘Storm’ gevaren. Naast het wereldwijde zwarelading transport gaf dat een bredere ervaring en heb ik veel geleerd over deze toch weer andere manier van zeevaart.

Na mijn stages heb ik in 2009 direct een contract als 3e stuurman gekregen bij Jumbo Shipping. Dit bedrijf beschikt over 12 zwarelading schepen met een hijscapaciteit van 500 tot 1800 ton. Momenteel bouwen ze zelfs aan schepen met 3000 ton hijsvermogen! Bij Jumbo leerde ik de kneepjes van het stuurmansvak.

De werkzaamheden bestonden daar uit assisteren en aansturen bij het laden en lossen van de bijzondere ladingen, de zorg voor de veiligheidsuitrusting aan boord, maar ook wachtlopen op zee, stabiliteit, zeevasten, administratie, onderhoud, noem maar op. Op jonge leeftijd kreeg ik de kans om enorm veel te leren en verantwoording te dragen. Jumbo was toen ook al actief in de offshore-wereld, de Fairplayer en Jumbo Javelin zijn DP-II uitgevoerd. (DP = dynamic positionering, een systeem dat positie en koers van een schip constant houdt.) Als stuurman/DPO snuffelde ik aan diepwater constructiewerk, offshore windfarm installatiewerk etc. Naast de gewone reizen waarbij lading van A naar B werd gebracht vond ik dit een welkome afwisseling.

In 2012 ben ik voor Heerema Marine Contractors gaan werken. Kortere reizen en regelmatiger thuis bleken factoren die mij aan begonnen te spreken. Als 2e stuurman/DPO kwam ik op de ‘Balder’ te werken. De Balder is een deepwater construction vessel (DCV) met een 5000 en een 4000 tons kraan. De werkzaamheden aan boord waren de positionering van het schip door middel van het Dynamic Positioning systeem, ballastoperaties voor het oppakken van de zware lasten en de verantwoording.

Eind 2012 kreeg ik de kans om naar het nieuwbouw schip van Heerema over te stappen. De ‘Aegir’ was op dat moment in aanbouw in Zuid-Korea en ik stapte midden in de proefvaart aan boord. Op dit DCV is in 2013 in Rotterdam bij Huisman Equipment een hypermodern pijplegsysteem geplaatst. De ‘Aegir’ kan stalen pijp leggen en diep water installatiewerk verrichten tot een waterdiepte van 3500 meter. Met de 4.000 tons mastkraan kan daarnaast installatiewerk boven water gedaan worden, kan er een hei-installatie geplaatst worden, noem maar op. Heerema noemt de ‘Aegir’ haar Zwitserse zakmes.
Mijn werk aan boord, inmiddels als 1e stuurman, bestaat uit het leiden van een wacht op de brug. Er wordt 24 uur per dag gewerkt, in twee shifts van 12 uur. Iedere wacht zijn er 3 stuurmannen op de brug. Tijdens deze twaalf uur sturen wij als brugteam de matrozen aan die onderhoud aan het schip of de veiligheids-middelen doen, bedienen we de pijplegtoren, doen we administratie en houden we door middel van het DP systeem het schip op positie. Zoveel mogelijk zijn we ook aan dek te vinden om systemen na te lopen en onderhoud te verrichten. Ook alle brand-, scheepverlaat- en manoverboord oefeningen zijn in onze handen.

Na bijna 17 jaar als zeekadet vind ik ook op de Sittard nog steeds nieuwe uitdagingen. Afgelopen zomerkamp als gezagvoerder was erg interessant. Je gaat dan pas echt begrijpen hoe het is om de verantwoording voor een oud schip te dragen, maar de echte verantwoording is die naar de ruim 25 kinderen die je aan boord hebt.

Die moeten in dezelfde gezondheid, misschien iets vermoeider dan bij aanvang, terug naar hun ouders na 10 dagen. Daarnaast moet je de jeugd motiveren, dingen leren en je kennis overdragen. Wij moeten hun tenslotte de weg naar zee wijzen. Net zoals de toenmalige korpsleiding dat bij ons gedaan heeft!