In deze rubriek onderwerpen die met de Techniek & Veiligheid binnen het Zeekadetkorps Nederland.