Het Zeekadetkorps Nederland heeft altijd een nauwe relatie gehad met het Britse Sea Cadet Corps, en tussen beide korpsen hebben al veel uitwisselingen plaatsgevonden. Deze band is extra innig met de Engelse eenheid uit het plaatsje Bideford in het graafschap Devon. De secretaris van deze eenheid, de heer Christiaan de Blocq van Kuffeler, is de zoon van een Nederlandse marineofficier die in mei 1940, als 20 jarige Sergeant Adelborst, is uitgeweken naar Engeland vanuit Hoek van Holland met de Motor Torpedo Boot TM51 nadat het in Rotterdam hard tegen de Duitsers had gevochten. Dat voorkwam dat het schip in Duitse handen viel. Zijn vader keerde in mei 1945 terug naar de Nieuwe Waterweg, als commandant van de mijnenveger Hr.Ms. Ameland, een in Engeland gebouwde MMS [Motor Mine Sweeper]. In 1957 is Hr.Ms. Ameland door de Koninklijke Marine uit dienst gesteld, en overgedragen aan het Zeekadetten Korps Nederland.

 

Door de Sea Cadet Corps eenheid Bideford werd op 23 oktober een “Trafalgar Night” diner georganiseerd. Trafalgar Night is bij de Britse marine een belangrijke gebeurtenis waarbij de zeeslag van Trafalgar op 21 oktober 1805 wordt herinnerd. Tijdens deze zeeslag versloeg Admiraal Nelson een overmachtige gecombineerde Frans/Spaanse vloot en redde daarmee Groot Brittannië van een overheersing door Napoleon.

De eenheid Bideford organiseerde deze Trafalgar Night omdat een aantal kadetten gedurende vele maanden een stage hadden gelopen in de keuken en bij de bediening bij een gerenommeerd plaatselijk restaurant, gespecialiseerd in trouwerijen, en zich door het verzorgen van dit diner konden kwalificeren voor belangrijke civiele certificaten.

Voor het diner waren veel plaatselijke VIP’s uitgenodigd, zoals de High Sherrif van Devon (de commissaris van de koningin in het graafschap Devon), de Deputy Lord Lieutenant van Devon (Adjunct Commissaris van de Koningin in Devon) en de Lord Majors (burgemeesters) van de omliggende plaatsen. Om het geheel een internationaal tintje te geven, was ook een uitnodiging verzonden aan het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland, dat vertegenwoordigd werd door ZKO1 Rob Hagman (HB lid voor Public Relations en commandant van het Zeekadetkorps Rotterdam – in wit avondbaadje midden achter) en KLTZ BD Gert van Beest (secretaris van het HB – in avondbaadje midden voor op de foto).

Het diner was prachtig verzorgd en werd, in goede Royal Navy stijl, afgesloten met door de kadetten gemaakte chocolade linieschepen die, tezamen met de port, over de tafels gleden en langzaam van heerlijke lading ontdaan werden.

Na de zeer geslaagde avond konden de betreffende kadetten hun certificaten ontvangen.  ZKO1 Hartman hield na afloop van het diner een zeer humoristische toespraak, waarbij hij de commandant van de eenheid Bideford een reproductie aanbood van een schilderij met daarop drie Britse schepen die waren buitgemaakt door Michiel de Ruyter tijdens de tocht naar Chatham, opdat de Britten zouden onthouden dat zij ook niet onoverwinbaar waren.

 

Voor alle foto’s: Courtesy to Graham Hobbs (Copyright Holder)