De heren H. Aardse en J. Scheltens zijn door het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland onderscheiden met de Zilveren Jakobsstaf. Beiden zijn vanaf de oprichting lid geweest van het bestuur van het Zeekadetkorps Delfzijl, begin vorig jaar droegen zij hun taken over.

Henk Aardse

De heer Henk Aardse is vanaf de oprichting bij het Zeekadetkorps Delfzijl betrokken. In de oprichtingsakte van 1996 staat hij genoemd als bestuurslid. In 2000 is hij voorzitter geworden. Hij heeft waardevol bestuurswerk voor het korps gedaan en door zijn vakkennis en relaties kon hij ook op materieel gebied veel voor het korps betekenen.

De heer Aardse heeft zich bijzonder verdienstelijk gedragen toen het korps in 2006 door het gedrag van de commandant zwaar onder vuur (ook van de landelijke nieuwsmedia) kwam te liggen. Het korps is onder zijn leiding weliswaar gehavend doch vitaal uit die moeilijke tijd gekomen. De lessen die daaruit kunnen worden getrokken, heeft hij ook voor de algemene raad vastgelegd en toegelicht. Ook op andere momenten (bv. diefstal reserveonderdelen) heeft het korps onder zijn leiding klappen moeten opvangen.

De langdurige inzet van de heer Aardse in het bijzonder in moeilijke situaties kan aangemerkt worden als grote persoonlijke diensten aan het Zeekadetkorps Delfzijl bewezen.

Delfzijl, 16 januari 2016

de voorzitter hoofdbestuur ZKKNL
de secretaris hoofdbestuur ZKKNL


Jan Scheltens

In de jaren negentig heeft het hoofdbestuur regelmatig burgemeesters benaderd om in hun gemeente een Zeekadetkorps op te richten. Zo heeft Peter Boegborn op 1 december 1993 de burgemeester van Delfzijl aangeschreven. Het was gebruikelijk dat als een burgemeester op het verzoek inging hij een ambtenaar bij de oprichting van het korps betrok. In Delfzijl en Moerdijk heeft dat er toe geleid dat een ambtenaar deel ging uitmaken van het bestuur.

Reeds in 1994 was de heer Jan Scheltens, als gemeentesecretaris van Delfzijl, betrokken bij de oprichting van het Zeekadetkorps Delfzijl. Op 15 april 1996 heeft hij de nieuwe stichting Zeekadetkorps Delfzijl als secretaris vertegenwoordigd bij het opmaken van de akte.

De heer Scheltens heeft zich al die jaren nauwgezet ingezet voor het korps en de taken van secretaris correct uitgevoerd. Jan Scheltens is na zijn pensionering in 2003, ondanks ernstige gezondheidsproblemen, zijn functie blijven vervullen. Ook zijn betrokkenheid bij het korps bleef groot en het kwam voor dat hij bij evenementen in zijn rolstoel aan boord van de Naarden een plekje vond.

De inzet van de heer Scheltens gedurende meer dan 20 jaar kan mede gelet op de persoonlijke omstandigheden aangemerkt worden als grote persoonlijke diensten aan het Zeekadetkorps Delfzijl bewezen.

Delfzijl, 16 januari 2016

voorzitter hoofdbestuur ZKKNL
de secretaris hoofdbestuur ZKKNL


De Zilveren Jakobsstaf is op 23 januari 2016 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Zeekadetkorps Delfzijl aan de heer Aardse uitgereikt door de heer W.J. Kramer, voorzitter van het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland. De heer Scheltens kon van wege zijn gezondheidstoestand hierbij niet aanwezig zijn. Op verzoek van de voorzitter van het hoofdbestuur zal de heer Aardse de onderscheiding bij de her Scheltens brengen.

Bij deze nieuwjaarsbijeenkomst was ook de heer W. Mooij aanwezig. Wil Mooij heeft net als Henk Aardse en Jan Scheltens vorig jaar afscheid genomen als bestuurslid van het Zeekadetkorps Delfzijl. Alle drie ontvingen zij van de zeekadetten een foto van het landelijk zomerkamp 2015, waarop alle deelnemers op en voor het korpsschip Naarden van het ZKK Delfzijl staan, en een bos bloemen.