De heelogo kvnrr F.J. van Zeijl (uiterst rechts op de foto) heeft de Koninklijke Verenging van Nederlandse Reders verlaten. Fred van Zeijl trad begin 2008 in dienst van de KNVR om voor de Nederlandse reders de communicatie te verzorgen. In aansluiting daarop benoemde de algemene raad hem net als zijn voorgangers op 12 april tot lid van het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland. Door zijn drukke werkzaamheden voor de reders kon de heer Van Zeijl maar in bepekte mate aan het bestuurswerk voor de zeekadetten deelnemen. Op 9 april 2011 verliet hij op zijn verzoek het hoofdbestuur. Hij bleef onze contactpersoon bij de KNVR. Hij beperkte zich daarbij niet tot de bestuurscontacten. Regelmatig werkte hij – o.a. bij de Wereldhavendagen – met het ZKKNL samen om jongeren voor het werken op het water enthousiast te maken.

Wij danken Fred van Zeijl hartelijk voor de goede samenwerking. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan bij het STC.