Leren zeilen

in een vlet

Obstakels overwinnen

Op trektocht gaan tijdens een zomerkamp en allerlei obstakels overwinnen.

Rubberboot varen

Samen roeien om het hardst

Zelf sturen

Achter het roer van je eigen korpsschip

Elke zaterdag op het korpsschip

}

Korpstijden

De korpstijden op de zaterdagen kunnen per korps verschillen.

Taken

Verschillende taken voor de zeekadet.

Keuzes

Je kunt een richting kiezen die je aanspreekt; Techniek, Koken, Matroos.

Met elkaar

Samen met anderen een taak uitvoeren.

Een korps bij jou in de buurt

Kijk voor een korps bij jou in de buurt op de kaart van Nederland.

Op een zaterdag gebeuren veel verschillende dingen. Een groep zeekadetten gaat zeilen, roeien, varen met kano’s of rubberboot. Een andere groep – de wachtsbak – is met het schip bezig: opruimen en schoonmaken. Dat is niet alleen om het schip mooi te maken, maar ook om veilig te kunnen varen. Een derde groep leert  hoe je de schepen en het andere materiaal moet onderhouden. Dat gaat om kleine dingen, maar  ook om grote motoren.

}

Korpstijden

De korpstijden op de zaterdagen kunnen per korps verschillen.

Taken

Verschillende taken voor de zeekadet.

Keuzes

Je kunt een richting kiezen die je aanspreekt; Techniek, Koken, Matroos.

Met elkaar

Samen met anderen een taak uitvoeren.

Korpsdagen

Elke zaterdag – nu ja elke? in de vakanties slaan wij wel eens over –  komen de zeekadetten naar hun korpsschip. De begin- en eindtijd zijn niet bij elk korps hetzelfde. Ook houden wij rekening met zomer en winter. In ieder geval is een zeekadet een flink deel van de dag bezig.

 De oudere korpsleden blijven zelfs wel eens langer of komen ook op een andere dag. Bijvoorbeeld om een lastige onderhoudsklus onder handen te nemen.

En er zijn regelmatig vaarweekenden. Vooral in het voor- en najaar gebruiken de zeekadetten de vakanties  om te varen.

Programma

In de wintermaanden is het program wat anders. Dan is zeilen en roeien vaak niet mogelijk. Dan is er meer tijd voor theorielessen over het varen, over de techniek en nog veel meer. Dat is niet in de schoolbanken zitten. Beslist niet want ook bij de theorielessen doen de kadetten veel zelf. Bovendien sluiten die lessen aan op de praktijkoefeningen, die het hele jaar doorgaan.

Op stap

De kadetten blijven niet elke korpsdag op het eigen schip. Af en toe gaan de kadetten met de korpsleiding ergens op bezoek. Dat kan zijn bij een zeevaartschool, bij de Koninklijke Marine, op een groot koopvaardijschip, bij een scheepswerf of bij sluizen. Dan kun je zien wat de mensen die op of aan het water werken echt doen. En soms mag je bij zo’n excursie ook zelf even proberen hoe de moderne apparaten werken. Of je gaat met zijn allen een kort stukje varen.

Bijna alle Zeekadetkorpsen gaan naar grote evenementen op het water. Soms met hun korpsschip. Voor de kadetten is daar veel te doen. Zij gaan dan op bezoek aan boord van andere schepen, waar zij soms meer mogen zien dan ander bezoekers. En de zeekadetten gaan dan naar andere organisaties, zoals de reddingsmaatschappij KNRM – als het kan  meevaren op een snelle reddingsboot – de marine, de redersvereniging met de actie Zeebenen gezocht en maritieme opleidingen.

Maar de kadetten kunnen dan ook aan anderen laten zien wat een zeekadet doet. En zij geven rondleidingen op hun korpsschip. Dat is erg leuk en trekt altijd veel belangstelling.

Vooral veel doen

En alles wat je leert, kun je in de praktijk brengen. Niet alleen op de zaterdagen maar vooral tijdens kampen. Een kamp duurt soms maar een paar dagen – bij voorbeeld met Pinksteren – en in de zomer wat langer.  Een kamp van een paar dagen is meestal in de buurt. Vaak is dat alleen met het eigen korps. Als er meer korpsen zijn dan is het extra gezellig en leer je wat meer.

Een ander korps heeft vaak een heel ander type korpsschip. Voor de kampen in de zomer duurt de vaartocht meestal veel langer.

Jaarlijks komen bijna 15 korpsen naar het landelijk zomerkamp en dan gaat het niet alleen om plezier. In dat kamp zijn veel roei- en zeilwedstrijden. De korpsen die een zeegaand schip hebben maken af en toe in de zomer een tocht naar het buitenland: Duitsland, Denemarken, Engeland.