Op de foto zie je links een onderofficier van het Zeekadetkorps en rechts een onderofficier van de Koninklijke Marine.

De betekenis van de tekens

Het uniform van de zeekadet lijkt op dat van veel andere uniformen op en bij het water. Lijkt op, dus niet  hetzelfde. Als je de uniformen naast elkaar ziet,  valt dat op.

Op de foto zie je links een onderofficier van het Zeekadetkorps en rechts een onderofficier van de Koninklijke Marine.

Een zeekadet van Amsterdam en Ymond

Herkenbaar

De zeekadet heeft op de linkermouw het embleem van de zeekadetten staan met de naam van het eigen korps. Zeekadetofficieren hebben dit niet. Ook het embleem op de pet verschilt. Bij de zeekadet een koggeschip, bij de marineman een anker met kroon.

Muts voor zeekadet en kwartiermeester met de tekst Zeekadetkorps
Muts voor zeekadet en kwartiermeester met de tekst Zeekadetkorps
Petembleem van een onderofficier
Pet voor de Bootsman, Schipper en Opper-Schipper (man).
Petembleem van een vrouwelijke officier
Hoed voor Officier (vrouw) met koggeschip en lauwerkrans.
Petembleem van een mannelijke officier
Pet voor Officier (man) met koggeschip en lauwerkrans.

Rangen

Ken je de Scheveningse uitdrukking: haring is wel vis, maar vis is nog geen haring? Als je die snapt ,dan de volgende ook wel. Dat iemand een rang heeft zie je aan de rangonderscheiding, maar een rangonderscheiding betekent nog niet dat iemand een rang heeft.

Moeilijk? Je begrijpt het als je weet dat wij van aspirant zeekadet tot en met zeekadet 1e klasse een stand noemen. Vanaf kwartiermeester tot en met zeekadetofficier 1e klas noemen wij een rang.

De rangonderscheidingen vind je op de mouwen van het matrozenhemd of de uniformjas. Ook zie je deze tekens op de schouders van werkpak, trui en overhemd.

Ketelbinkies, aspirant zeekadetten en zeekadetten derde klas hebben geen onderschedingsteken.

Je heb dan nog geen ‘schuifpassant’ (schouderbedekking) op je trui en werkpak.

Zeekadet 2e klas
Zeekadet 1ste klas
Kwartiermeester
Geen streep voor een Zeekadet Derde Klas of Aspirant.
Eén smalle streep voor de Zeekadet Tweede Klasse.
Eén brede streep voor de Zeekadet Eerste Klasse.
Twee strepen voor de Kwartiermeester.
Bootsman
Schipper
Opper Schipper
Drie strepen voor de Bootsman.
Vier strepen voor de Schipper.
Eén smalle gallon voor de Opper-Schipper.
Eén brede gallon met driehoekskrul voor de Zeekadetoffier Derde Klasse.
Officier 2e klasse
Officier 2e klasse oudste catagorie
Zeekadetofficier 1ste klasse
Eén brede en één smalle gallon met driehoekskrul voor de Zeekadetofficier Tweede Klasse.
Twee brede galons met driehoekskrul voor de Zeekadetofficier Tweede Klasse oudste categorie.
Twee brede en één halve galon met driehoekskrul voor de Zeekadetofficier Eerste Klasse.
De Commandant van het korps is altijd een Zeekadetofficier der Eerste Klasse.

Brevetten

Bij veel zeekadetten zie je op de rechter mouw één of twee rode emblemen. Een embleem betekent dat de kadet een opleiding bij het zeekadetkorps heeft gehaald en daarvoor een diploma heeft. Zo’n diploma noemen wij een brevet. De volgende brevetten kunnen worden gehaald door een zeekadet;

Brevet Nautische Dienst

De sloepgast 2e klas weet genoeg om in een vlet mee te roeien of mee te zeilen. De sloepgast 1e klas kan de leiding hebben bij het roeien en zeilen in een vlet. Om de leiding te hebben in een grote WR-1 sloep (met twee masten) waarin wel 10 mensen kunnen, moet je meestersloepgast zijn.

Sloepgast 2
Sloepgast 2.
Sloepgast 2.
Sloepgast 1.
Meestersloepgast.

Brevet Technische Dienst

De machinist 2e klas weet hoe een motor van een schip werkt en kan al zelfstandig bij het onderhoud en reparatie meehelpen. De machinist 1e klas kan al zelfstandig als machinist van het korpsschip werken

Motordrijver 2.
Motordrijver 1.

Brevet Verbindings Dienst

De seiner 2e klas kan op verschillende manieren (zoals met de marifoon of met vlaggen) contact leggen met andere schepen. Ook kent hij al wat van de techniek. De seiner 1e klas kan zelfstandig de verbindingen met andere schepen onderhouden.

Seiner 2.
Seiner 1.

Brevet Logistieke Dienst

De hofmeester 2e klas weet hoe je in een keuken moet werken en hoe het eten op tafel moet komen. Ook kan hij het winkeltje aan boord (de toko) runnen. De hofmeester 1e klas kan een maaltijd bedenken en die ook maken.

Hofmeester 2.
Hofmeester 1.

Brevet SBD & EHBO

De scheepsbeveiliger kan alleen of samen met anderen optreden bij brand of als noodreparaties nodig zijn. Ook weet hij hoe je gewonden aan boord moet vervoeren. De ehbo-er kent de eerste beginselen van de hulp die een gewonde na een ongeluk direkt moet hebben.

SBD – Scheeps Beveiligings Dienst.
EHBO.

Onderscheidingen

Links op het uniform zie je soms kleine verschillend gekleurde rechthoekjes. Dat zijn draaginsignes. Wij noemen ze batons. Zo’n baton krijg je als je iets heel bijzonders hebt gedaan of bij iets bijzonders bent geweest.

Op het uniform van de officieren zie je nog twee gouden ankers die onklaar zijn. Onklaar beteket dat er een touw om het anker zit. Je kunt het dan niet gewoon gebruiken. Dit embleem heeft geen bijzondere betekenis.
Boven de rode brevetemblemen zie je soms een blauw Canada-embleem. Dit embleem krijg je wanneer je als Nederlandse zeekadet in Canada bij het zomerkamp van de Canadese zeekadettten bent geweest.

Zilveren Koggeschip

De onderscheiding het Zilveren Koggeschip bestaat vanaf 1984. Deze onderscheiding is voor grote persoonlijke diensten aan het Zeekadetkorps Nederland bewezen. Zo staat het in de regels. Iemand die deze onderscheiding krijgt heeft dus volgens het hoofdbestuur erg veel gedaan voor het hele Zeekadetkorps in Nederland. Bij deze onderscheiding hoort een speld die rechts staat.

Sommige mensen, die deze onderscheiding hebben, lopen nog in uniform. Zij hebben dan ook de baton die links staat.

Een koggeschip of kog is een middeleeuws zeeschip met hoge voor- en achterkant. Het had meestaléén mast en kon ook roeiend varen. Het was een belangrijk koopvaardijschip maar werd ook voor oorlogvoering gebruikt. Het koggeschip is het embleem van het Zeekadetkorps Nederland.

Deze onderscheiding is 68 keer toegekend. Zie “De lijst met dragers van het Zilveren Roggeschip.

Zilveren Jakobsstaf

De onderscheiding de Zilveren Jakobsstaf bestaat vanaf 2004. Deze onderscheiding is voor grote persoonlijke diensten aan een van de bij het Zeekadetkorps Nederland aangesloten Zeekadetkorpsen bewezen. Zo staat het in de regels. Iemand die deze onderscheiding krijgt heeft dus volgens het hoofdbestuur erg veel gedaan voor één van de plaatselijke Zeekadetkorpsen in Nederland. Het hoofdbestuur neemt een beslissing alleen na een voorstel van het bestuur van het plaatselijke Zeekadetkorps. Bij deze onderscheiding hoort een speld die rechts staat.Sommige mensen, die deze onderscheiding hebben, lopen nog in uniform. Zij hebben dan ook de baton die links staat.

Een jakobsstaf werd vroeger gebruikt om hoeken te meten. Bijvoorbeeld de hoek waarin je een ster ziet. Dat was belangrijk om aan boord van zeeschepen, zoals het koggeschip, uit te rekenen waar op zee het schip was. 

Deze onderscheiding is 30 keer toegekend. Zie “De dragers van de Zilveren Jacobsstaf.

 

Lang zeekadet

Als je 5 jaar zeekadet bent , kun je de baton die hier naast staat krijgen. Dat kan ook als je nog langer lid bent. Je krijgt de baton na 10 jaar met één bronzen ster, na 15 jaar met twee bronzen sterren, na 20 jaar met één zilveren ster en na 25 jaar met twee zilveren sterren. En als iemand in de leiding van een korps na 50 jaar nog lid is, krijgt hij de baton met een lauwertak, maar dat gebeurt niet veel.

(In sommige korpsen worden deze batons niet toegekend.)

Zomerkamp

Als je aan het landelijk zomerkamp van het Zeekadetkorps Nederland hebt deelgenomen, kun je de baton die hiernaast staat krijgen. Dat kan ook als je vaak bij het zomerkamp bent geweest. Na 5 keer met één bronzen ster, na 10 keer met twee bronzen sterren, na 15 keer met één zilveren ster, na 20 keer met twee zilveren sterren en na 25 keer met een lauwertak. Maar dan ben je al lang officier.

(In sommige korpsen wordt deze baton niet toegekend.)

5 jaar deelname dodenherdenking

Nationale herdenking

Als je aan de nationale dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam hebt deelgenomen dan krijg je de baton die hiernaast staat. Omdat elk jaar een ander Zeekadetkorps deelneemt en het aantal kadetten elke keer ongeveer 8 is, krijg je deze baton maar één keer. De officier of onderofficier die de leiding heeft kan na 5 keer de baton met één bronzen ster en na 10 keer met twee bronzen sterren krijgen.

25 jaar bestaan

Een Zeekadetkorps, dat 25 jaar bestaat, kan aan alle korpsleden, die op de feestdag lid zijn, een baton geven. De Zeekadetkorpsen in Maassluis (1974), Rotterdam (1984), Den Haag (1978), Vlaardingen (2001),  Hellevoetsluis (2003) en Heerhugowaard (2004) hebben dat gedaan. De batons staan in deze volgorde.

Voorschriften

De voorschriften over de tekens op het uniform staan in het huishoudelijk reglement. Artikel 12, 13, 13a, 16 en 17.
De benoeming van erelden en de toekenning van het Zilveren Koggeschip en Zilveren Jacobsstaf staan in artikel 13 van het huishoudelijk reglement.
De voorschriften over de herinnering batons staan in artikel 13a van het huishoudelijk reglement

Voor de korpsleiding en bestuursleden staat de informatie over het aanschaffen van uitmonsteringen op het Intranet.