Overdracht RS Quast van Samenwerkende Maritieme Fondsen

Door de Samenwerkende maritieme Fondsen is aan het Zeekadetkorps Nederland een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld als bijdrage voor de verwerving van RS Quest zeilboten. Dit bericht betreft een uitnodiging tot het bijwonen/verslaan van de formele overhandiging van deze RS Quest zeilboten aan het Zeekadetkorps Nederland.

Tijdstip: 2 september 2017 tijdens de Wereldhavendagen te Rotterdam
Locatie: Holland Amerikakade te Rotterdam nabij Zr.Ms. Karel Doorman

Toelichting

De Vereniging Zeekadetkorps Nederland is de overkoepelende organisatie van de 19 zeekadetkorpsen verspreid over het hele land. De vereniging heeft als doel “bij de Nederlandse jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart (en de daaraan verbonden activiteiten), alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De doelgroep van het Zeekadetkorps Nederland zijn jongeren in de leeftijdsgroep 9-23 jaar, waarvoor de 19 plaatselijke korpsen wekelijks een korpsdag voor de aangesloten kadetten waarop de kadetten de diverse nautische vaardigheden leren, zoals roeien, zeilen, wrikken en varen met kleine en grote motorvaartuigen, maar ook daarmee verbonden activiteiten zoals het bedienen en onderhouden van de scheepsmotoren, het onderhouden van verbindingen, de logistieke verzorging, EHBO en calamiteitenbestrijding. De kadetten kunnen hiervoor diploma’s en certificaten behalen die hun verder helpen in hun loopbaan buiten het zeekadetkorps.

Buiten bovengenoemde activiteiten nemen de plaatselijke zeekadetkorpsen vaak prominent deel aan nationale en lokale activiteiten zoals de 4 en 5 mei ceremonies, de Indië herdenking, sinterklaasintochten en andere manifestaties.

De plaatselijke zeekadetkorpsen hebben veelal een groot schip dat dient als varend clubhuis waarmee “op kamp” kan worden gegaan tijdens vakanties of waarmee landelijke activiteiten kunnen worden bezocht. Daarnaast bezitten alle korpsen een aantal kleinere zeil- roei- en motorboten ten behoeve van instructie en ontspanning.

Om deze activiteiten te bekostigen ontvangt het Zeekadetkorps Nederland bijdragen van landelijke organisaties (zowel financieel als in natura) van landelijke organisaties zoals de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders, de Koninklijke Marine en andere organisaties die de doelstelling een warm hart toedragen. De aangesloten zeekadetkorpsen worden veelal gesteund door plaatselijke bedrijven en overheid.

Het Zeekadetkorps Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en anderen, die zich inzetten voor het Zeekadetkorps Nederland of de plaatselijke Zeekadetkorpsen, doen dat als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen beloning.

Door de “Samenwerkende Maritieme Fondsen” (www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl) is in 2017 een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een nieuw type zeilboot, de RS Quest. Deze zeilboot is ontworpen in overleg met het Britse Sea Cadet Corps en is hierdoor geschikt gemaakt voor het gebruik bij een zeekadetkorps vanwege de ingebouwde stevigheid en flexibiliteit. Door deze bijdrage kunnen de diverse plaatselijke zeekadetkorpsen voor een relatief klein bedrag een mooie zeilboot aan hun vloot toevoegen die met name appelleert en geschikt is voor kadetten in de leeftijdscategorie 16-18 jaar

Op 2 september 2017 om 14:00 uur zal nabij de stand van het Zeekadetkorps Nederland op de Holland Amerika kade (nabij Zr.Ms. Karel Doorman) het RS Quest project formeel worden overgedragen door de Samenwerkende Maritieme Fondsen aan de voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland, de heer Wijnand Kramer. Vervolgens zal de heer Kramer de bij de stand van het Zeekadetkorps Nederland opgestelde RS Quest overdragen aan een vertegenwoordiger van het Zeekadetkorps Schiedam. Tevens zal de leverancier van de RS Quest, de firma Aquavitesse uit Bruinisse, dan een bokaal overhandigen waarom de kadetten de komende jaren kunnen strijden tijdens RS Quest zeilwedstrijden.


Einde bericht

Voor meer informatie over bovenstaand bericht of over het Zeekadetkorps Nederland kunt u contact opnemen met Gert van Beest, 06 212 403 16, secretaris@zkk.nl

Johannes Souwerbren, de nieuwe commandant van ZKK Alkmaar

Om de foto in een hoge resolutie te downloaden, klik op de knop.

Om de foto in een hoge resolutie te downloaden, klik op de knop.