De 20 Zeekadetkorpsen in Nederland, kunnen niet succesvol zijn zonder de steun van – vooral – het maritieme bedrijfsleven in Nederland. Met name het in goede conditie én in de vaart houden van de 20 korpsschepen en van de zeil en motorvaartuigen, is een flinke uitdaging, naast het continu actualiseren van de diverse opleidings- en trainingspakketten. Het op 15 oktober 65-jarige Zeekadetkorps Nederland is daarom nu op zoek naar bedrijven die zich ‘Ambassadeur van het Zeekadetkorps Nederland’ willen noemen. Dit is woensdag 7 oktober bekendgemaakt tijdens een Webinar van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

U levert met uw bedrijf diensten en producten aan de maritieme sector. Dat kan zijn de zeevaart, de binnenvaart, de Koninklijke Marine of welke nautische bedrijfstak dan ook. Binnen uw onderneming is ook vakkennis aanwezig die voor een Zeekadetkorps van belang kan zijn. Wat voor u, uw bedrijf of uw medewerkers een “fluitje van een cent” is, kan voor een lokaal Zeekadetkorps van groot belang zijn. Het hoofdbestuur van Zeekadetkorps Nederland wil graag vraag en aanbod bij elkaar brengen. Voor het bedrijf betekent dit dat het de Zeekadetkorpsen in Nederland kan steunen, zonder dat de gestelde vraag de mogelijkheden van het bedrijf overtreft. In beginsel zal er sprake zijn van een wederdienst met gesloten beurzen.

Ook zullen zij vragen die voor alle Zeekadetkorpsen relevant zijn, zoals veiligheidszaken aan boord van de 20 schepen, in eerste instantie uitzetten onder de Ambassadeurs.

Waarom Ambassadeur worden?
Met het ambassadeurschap levert het bedrijf een bijdrage aan de Missie van Zeekadetkorps Nederland. Die missie luidt:

“Het Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving, waarin jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.”

Hoe succesvoller de Zeekadetkorpsen in Nederland zijn, hoe meer talentvolle jongeren zullen doorstromen naar de maritieme en nautische arbeidsmarkt en -opleidingen. Zeekadetten en oud-zeekadetten zijn in de sector graag geziene jonge werknemers omdat ze weten en ervaren hebben hoe het er aan boord van een schip aan toegaat.

Daarbij hebben zij in hun tijd als Zeekadet kennis opgedaan van techniek, logistiek, zeemanschap, navigatie en scheepsonderhoud. Zo levert uw bedrijf tegelijk ook een bijdrage aan de instandhouding van de Zeekadetkorpsen in Nederland. En wellicht, zo verwachten en hopen wij, is het Ambassadeurschap op termijn een stap in de richting van “Partner Zeekadetkorps Nederland” als de economie na de Coronacrisis weer gaat groeien. Meer informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op de website ambassadeur.zeekadetkorps-nederland.nl

Wat doet het Zeekadetkorps Nederland voor haar Ambassadeurs?

Jaarlijks organiseert het Zeekadetkorps Nederland aan boord van een of meerdere van de korpsschepen de Ambassadeursdag zodat de ambassadeurs minimaal een keer per jaar zelf kunnen ervaren hoe het er bij Zeekadetten op “de werkvloer” aan toe gaat. Natuurlijk ontvangen ambassadeurs daarnaast ook uitnodigingen voor relatiebijeenkomsten tijdens grote evenementen als de Wereldhavendagen, Sail Amsterdam, Sail Den Helder en andere nautische evenementen zoals bijvoorbeeld de HISWA te Water en de Binnenvaartdag waaraan Zeekadetkorpsen deelnemen.

Het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland bemiddelt tussen vraag en aanbod. Ook maken zij een inventarisatie van het aanbod en de mogelijkheden van de groep van ambassadeurs. Als Ambassadeur ontvangt het bedrijf een plaquette voor op de gevel of in het kantoor van het bedrijfspand.