Het korps

Op zaterdag 7 oktober 2000 om 13.00 uur was de eerste korpsdag van het Zeekadetkorps Lemmer, de aspirant zeekadetten kwamen bijeen in het clubgebouw van de watersportvereniging Zevenwolden te Lemmer.

Met een vlet (opgetuigd en wel), een tweetal rubberboten en een peddelboot gingen ze van start. In 2002 heeft het Zeekadetkorps Lemmer de voormalige mijnenveger ‘Roermond’ aangekocht en sindsdien is zij als opleidingsschip (o/s) Roermond de trots van het korps.

De korpsdagen zijn iedere zaterdag van vijf voor tien tot half zes (‘s winters van vijf voor één tot vijf). Tijdens de korpsdagen worden theorie- en praktijklessen gegeven zodat kadetten eigen worden in de maritieme wereld.

Website korps

Het Lemster korps heeft een eigen website met veel informatie.

De korpsleden houden zelf, actief, hun Facebook pagina bij.

Daarnaast helpen de kadetten bij de reguliere scheepstaken, schilderen, onderhoud, (kleine) reparaties uitvoeren en dergelijke. Naast de korpsdagen worden er ook kampen georganiseerd waar het geleerde in praktijk wordt gebracht.

Het Zeekadetkorps Lemmer heeft de beschikking over de (ex Hr.Ms.) Roermond. Daarnaast beschikt het korps over 2 beenhakkervletten (Griffioen en Bijlsma)

Zeekadetkorps Lemmer

Stuur een bericht

Vraag aan het korps

10 + 2 =

Bijeenkomsten:
De korpsdagen zijn iedere zaterdag van vijf voor één tot half zes (1255-1730).

Ligplaats o/s Roermond
Vluchthaven Lemmer, Sluisweg Lemmer.

Ligplaats Roermond