Op 15 februari vond de jaarlijkse herdenking plaats van LtAdm M.A. de Ruyter en zijn betrokkenheid bij de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten in 1676. Hiermee ontstond een bijzondere band tussen Nederland en Hongarije die tot op vandaag bestaat. In aanwezigheid van de Hongaarse ambassadeur, de Koninklijke Marine, de stichting Michiel de Ruyter en vele belangstellenden droegen Zeekadetten van het korps Amsterdam kransen aan. Dit gebeurde in de Nieuwe Kerk van Amsterdam bij het praalgraf van de admiraal. Daarna mochten zij de crypte bezoeken waar de grafkist van de admiraal ligt.

De Amsterdamse Zeekadetten deden dit samen met marinecursisten van de opleiding Veiligheid en Vakbekwaamheid (VEVA). Zeekadetofficier Marcel Vega had de leiding.

Luitenant-admiraal Michiel Adriaansz. De Ruyter was in 1675 met een vloot naar de Middellandse Zee gezonden om Spanje te helpen tegen Frankrijk. Samen met een Spaanse vloot moest hij optreden tegen Franse kapers, het op Sicilië gelegen Messina op de Fransen heroveren en de Nederlandse koopvaarders in de Middellandse Zee beschermen. Aan de Spaanse vloot waren enkele galeien toegevoegd waarop zich de Hongaarse predikanten bevonden. Zij waren daar terecht gekomen nadat koning Leopold I van Habsburg in maart 1674 zo’n achthonderd protestantse predikanten voor de keuze werden gesteld zich te bekeren tot het rooms-katholieke geloof of te emigreren. Met behulp van dwang en foltering accepteerden de meesten uiteindelijk Leopold’s voorstel. 89 wezen dit af. 42 van hen werden tenslotte onder extreme omstandigheden lopend naar Napels gebracht. 26 Hongaren kwamen op de galeien van markies De Los Velez, de Spaanse onderkoning van Napels, terecht.

Op 31 december 1675 ontving De Ruyter de brief van de Staten-Generaal met de opdracht zich in te spannen om de Hongaarse predikanten te bevrijden. De Ruyter kaartte hun lot aan bij markies De Los Velez, de Spaanse onderkoning van Napels. Op 10 februari 1676 liet markies De Los Velez De Ruyter weten dat: “De vrijheid van de Hongaarse religieuzen is toegestaan”. Een dag later liet hij hen gaan. Twee vlootpredikanten van De Ruyter haalden hun collega’s op. Aan negen maanden op de galeien kwam een einde.

Interessante links: