Van 21 tot 24 juli is de Bataviahaven in Lelystad de uitvalshaven van het Zeekadetkorps Nederland. Zo’n 400 zeekadetten op 14 grote korpsschepen houden hun nationaal zomerkamp in de haven.

De zeekadetten zijn gedurende deze dagen op en rond het water te vinden met zeil- en roeiwedstrijden en ander waterplezier op het Markermeer. Op maandag 23 juli (11.00-16.00u) is er een open dag waarbij iedereen de schepen kan komen bezoeken en kennismaken met het Zeekadetkorps. De bezoekers kunnen meedoen aan diverse nautische activiteiten en meevaren aan boord van één van de korpsschepen.

De reden van het bezoek aan de Bataviahaven is om de inwoners van Flevoland kennis te laten maken met het Zeekadetkorps. Tevens zijn er plannen om in Lelystad ook een Zeekadetkorps op te richten.

Er zijn in Nederland momenteel 19 plaatselijke korpsen die allemaal de beschikking hebben over een eigen schip, een varend clubhuis, van waaruit elke zaterdag activiteiten worden georganiseerd. Vanaf 9 jaar is het al mogelijk om zeekadet te worden waarbij het doel van het Zeekadetkorps is om bij de jeugd belangstelling te wekken voor de maritieme sector. Via sport en opleidingen wordt er spelenderwijs kennis opgedaan die later van pas kan komen.

ACHTERGRONDINFORMATIE

  1. Foto’s van een aantal deelnemende korpsschepen, sloepen en zeilboten zijn gevoegd
  2. De schepen zullen op 21 juli richting Lelystad varen. Indien u dit wenst kan een team van u meevaren met één van de schepen om zo een indruk te krijgen over het reilen en zeilen aan boord. Voorgestelde opstappunten zijn Amsterdam, Lemmer of Urk.
  3. In de avonden wordt een intern activiteiten programma georganiseerd dat niet publiekelijk toegankelijk is. Voor de pers kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Met name de doop door Neptunus, de god van de zee, van zeekadetten die voor het eerst aan het zomerkamp deelnemen is altijd een leuk spektakel.
  4. Op 23 juli wordt een van 15:30 tot 17:00 een vaartocht georganiseerd voor personen en instanties die kunnen helpen bij het oprichten van een Zeekadetkorps Lelystad. Deze vaartocht wordt gevolgd door een receptie aan boord van één van de schepen. Uiteraard bent u daarbij van harte welkom. Verzoeke wel van te voren aan te geven of u aanwezig zult zijn.

Toelichting

De Vereniging Zeekadetkorps Nederland is de overkoepelende organisatie van de 19 zeekadetkorpsen verspreid over het hele land. De vereniging heeft als doel “bij de Nederlandse jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart (en de daaraan verbonden activiteiten), alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De doelgroep van het Zeekadetkorps Nederland zijn jongeren in de leeftijdsgroep 9-23 jaar, waarvoor de 19 plaatselijke korpsen wekelijks een korpsdag voor de aangesloten kadetten waarop de kadetten de diverse nautische vaardigheden leren, zoals roeien, zeilen, wrikken en varen met kleine en grote motorvaartuigen, maar ook daarmee verbonden activiteiten zoals het bedienen en onderhouden van de scheepsmotoren, het onderhouden van verbindingen, de logistieke verzorging, EHBO en calamiteitenbestrijding. De kadetten kunnen hiervoor diploma’s en certificaten behalen die hun verder helpen in hun loopbaan buiten het zeekadetkorps.

Buiten bovengenoemde activiteiten nemen de plaatselijke zeekadetkorpsen vaak prominent deel aan nationale en lokale activiteiten zoals de 4 en 5 mei ceremonies, de Indië herdenking, sinterklaasintochten en andere manifestaties.

De plaatselijke zeekadetkorpsen hebben veelal een groot schip dat dient als varend clubhuis waarmee “op kamp” kan worden gegaan tijdens vakanties of waarmee landelijke activiteiten kunnen worden bezocht. Daarnaast bezitten alle korpsen een aantal kleinere zeil- roei- en motorboten ten behoeve van instructie en ontspanning.

Om deze activiteiten te bekostigen ontvangt het Zeekadetkorps Nederland bijdragen van landelijke organisaties (zowel financieel als in natura) van landelijke organisaties zoals de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders, de Koninklijke Marine en andere organisaties die de doelstelling een warm hart toedragen. De aangesloten zeekadetkorpsen worden veelal gesteund door plaatselijke bedrijven en overheid.

Het Zeekadetkorps Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en anderen, die zich inzetten voor het Zeekadetkorps Nederland of de plaatselijke Zeekadetkorpsen, doen dat als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen beloning.


Einde bericht

Voor meer informatie over bovenstaand bericht of over het Zeekadetkorps Nederland kunt u contact opnemen met Gert van Beest, 06 212 403 16, secretaris@zkk.nl

Om de foto in een hoge resolutie te downloaden, klik dan hier.

Om de foto in een hoge resolutie te downloaden, klik dan hier.

Indien u meerdere foto’s in hoge resolutie wilt dan kunt u contact opnemen met de heer Edgar Aaldijk, Communicatie van het Zeekadetkorps Nederland, 06 20 47 87 86.