Van onze sponsor: Nieuwe campagne voor zichtbaarheid zeescheepvaart

Rotterdam 1 december
De campagne is gelanceerd om de zichtbaarheid van de scheepvaart te vergroten.  Deze campagne is gericht op het informeren van het Nederlandse publiek over de bedrijfstak, voornamelijk vanuit het perspectief van de reders. Op www.zeescheepvaart.nl ligt met de slogan ‘Op koers naar 2030’ een onmiskenbare focus op de verduurzamingsopgave van de zeescheepvaart zoals in het onlangs gepresenteerde maritieme masterplan van de maritieme sectoren is uitgestippeld.

“In gesprekken met mensen buiten onze sector merken we vrijwel altijd dat de zeescheepvaart een onbekende sector is. En onbekend maakt onbemind en dat is jammer. Maar liefst 90 procent van alles wordt over het water vervoerd. En ja, de sector moet net als andere sectoren nog veel werk verzetten om schoner te worden, maar transport over zee is nu al de minst milieubelastende transportmodaliteit. En er wordt veel gedaan om verder te vergroenen. Ik denk dat mensen het zullen waarderen dat we hen meenemen op onze koers, de koers van de zeescheepvaart,” zo zegt KVNR-directeur Annet Koster.

Vanwege de huidige coronacrisis is de campagne geruisloos van start gegaan en is er alleen ruimte voor een online component. Initiatiefnemer KVNR benadrukt dat deze campagne een basis is van waaruit de komende jaren verder wordt gebouwd. Ondanks dat de campagne nog maar net van start is gegaan, wordt al nagedacht over een vervolgcampagne. Daarnaast is het de bedoeling dat bezoekers zich periodiek kunnen opgeven voor een bezoek aan een Nederlandse reder, zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten.

Bezoek www.zeescheepvaart.nl en kom meer te weten over de zeescheepvaart.