De Zilveren Jakobsstaf werd op 1 oktober jl. uitgereikt aan mw. Nel van Bedaf-van der Harst door de voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland, de heer W.J. Kramer.

De motivatie voor de toekenning luidde als volgt;

“Na jaren actief te zijn geweest voor het Zeekadetkorps Maassluis zal mevrouw Nel van Bedaf-van der Harst binnenkort afscheid nemen van dit korps. Sinds 1979 is zij actief geweest voor het Zeekadetkorps Maassluis, eerst als zeekadetofficier en Hoofd Logistieke Dienst en sinds 1992 als lid van het plaatselijk bestuur.

Naast haar indrukwekkende staat van dienst als Zeekadetofficier en Hoofd Logistieke Dienst heeft Nel van Bedaf door haar persoonlijke inzet en optreden, veel mogelijk gemaakt voor het Zeekadetkorps Maassluis. Zowel op het gebied van de financiële situatie, als op het gebied van materieel en publiciteit heeft zij een grensverleggende invloed gehad die in grote mate heeft meegeholpen aan de acquisitie van het korpsschip Rigel en wellicht aan het voortbestaan van het Zeekadetkorps Maassluis.

De Zilveren Jakobsstaf wordt door het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland toegekend voor erkentelijkheid wegens “grote persoonlijke diensten aan één van de bij het Zeekadetkorps Nederland aangesloten Zeekadetkorpsen bewezen”. Gezien het bovenstaande heeft het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland, op voordracht van het bestuur en de commandant van het Zeekadetkorps Maassluis, besloten om de Zilveren Jakobsstaf toe te kennen aan mevrouw Nel van Bedaf.”