De heer K.S. Faber, Zeekadetofficier 1e klasse bij het Zeekadetkorps Lt.Adm Prins Bernhard te Den Haag is door het hoofdbestuur onderscheiden met het Zilveren Koggeschip.

De heer Koen Faber is in 1977 als aspirant Zeekadet begonnen bij het Zeekadetkorps Gouda, waarna hij de diverse rangen heeft doorlopen tot hij in 1992 commandant van dit korps werd.

In 1999 is Zeekadetofficier der eerste klasse Faber als commandant geïnstalleerd bij het Zeekadetkorps Den Haag Lt.Adm. Prins Bernhard, en is sedertdien een constante waarde voor dit korps en voor het Zeekadetkorps Nederland.

ZKO1 Faber levert een belangrijke bijdrage aan de doelen en uitstraling die zowel het Zeekadetkorps Nederland als het Zeekadetkorps Den Haag nastreven.

Naast het voeren van het commando over het korpsschip, is hij vele jaren verantwoordelijk geweest voor de financiën van het Zeekadetkorps Den Haag en was nauw betrokken bij het verwerven van het veiligheidsvaartuig van dit korps.

Ook binnen de landelijke vereniging heeft ZKO1 Faber zich steeds beschikbaar gesteld verschillende functies en taken, zoals Internationaal Liaison Officier voor uitgaande uitwisselingen, begeleidend officier tijdens internationale uitwisselingen en het ondersteunen van de Commissie Techniek en Veiligheid.

ZKO1 Faber heeft ook veel bijgedragen aan de verschillende activiteiten en eindfeesten van het jaarlijkse landelijke zomerkamp.

En, ‘last but not least’, is ZKO1 Faber door zijn grote kennis op de gebieden verbindingen, ICT en techniek voor de diverse lokale korpsen een aanspreekpunt op deze gebieden.

Den Haag, 9 januari 2016.

de voorzitter hoofdbestuur ZKKNL
de secretaris hoofdbestuur ZKKNL

 

Het Zilveren Koggeschip is op 9 januari 2016 tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Zeekadetkorps Den Haag aan boord van het korpsschip Enterprise, uitgereikt door de heer J. de Neef, lid van het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland. Tijdens die nieuwjaarsreceptie nam de Faber afscheid als commandant van het Zeekadetkorps Den Haag.