Wim Voermans is sedert 2001 betrokken bij het Zeekadetkorps Heerhugowaard als voorzitter van het bestuur. Gedurende de tijd dat Wim Voermans de leiding had over het Zeekadetkorps Heerhugowaard heeft hij zich bij voortduring ingezet voor het consolideren van het landelijke belang van het Zeekadetkorps Nederland. Steeds heeft hij samenwerking gezocht met andere korpsen en de ervaringen van zijn Zeekadetkorps gedeeld met anderen. Zonder op de voorgrond te treden heeft hij bij herhaling het landelijke belang ondersteund en zich op de achtergrond ingezet voor niet in het oog springende activiteiten.

Gedurende zijn voorzitterschap heeft hij door zijn contacten in Heerhugowaard en omstreken gefaciliteerd dat het Zeekadetkorps Heerhugowaard aan landelijke activiteiten deelnam, liefst door vlagvertoon met het schip.

Op verzoek van het hoofdbestuur was Wim Voermans altijd bereid om zich aan te bieden als vrijwilliger voor zelfs schijnbaar nietige activiteiten. In zijn looptijd als voorzitter van het Zeekadetkorps Heerhugowaard is hij op verschillende wijze onderscheiden waarbij telkens ook zijn werk voor het Zeekadetkorps aan bod is gekomen.

Gezien het bovenstaande heeft het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland op haar vergadering van 7 maart 2017 besloten om Het Zilveren Koggeschip aan de heer Wim Voermans uit te reiken wegens zijn grote persoonlijke diensten aan het Zeekadetkorps Nederland bewezen.